تلخ گویی در شیرین زبانی پزشکان

«مدرک» دکترا گرفته اما به این توجه نمی کند که... این را زن می گفت و می غرید که زن برادرم که حامله است رفته پیش دکتر... برای معاینه. دکتره هم نه گذاشته و نه برداشته، عدل آمده و گفته شاید در این زایمان خودت و بچه ات یک جا بمیرین! حالا علاوه بر زن داداشم خود برادرم هم روحیه اش را باخته است. می خواهم بروم و هرچه به زبانم می رسد و شایسته این باباست بگم ... حرف این زن که از ناواردی دکتر به خشم آمده بود را یک زن دیگر چنین تکمیل کرد؛ وقتی دخترم- که حالش هم خوب نبوده- با هزار امید و آرزو، از دکترش می پرسه، حال بچه ام چطوره، این دکتر بدون در نظر گرفتن حال دخترم، گفته: تو به فکر خودت باش بچه ات مردنی است و ... این دو بانو، با درد و خشم از شیوه سخن گفتن برخی دکترها می گفتند که درد آفرین و امید سوز و سلامت بر باد ده بود. من اما یاد پزشکان قدیم و جدید می افتم که بارها در سخت ترین بیماری ها از آنان شنیده ایم که «دوا از ما، شفا از خدا» و گفته اند ما فقط وسیله ایم. امیدتان به خدا باشد می گفتند: در شهر امام رضا(ع) باید نگاهتان به حرم باشد. این جا آغازی دوباره است و کسی حق ندارد ناامید باشد. می گفتند بیمارت را به ما بسپار و دلت را به امام رضا(ع) ان شاءا... درست می شود و ... بله در جامعه پزشکی اندک دکترهایی داریم چنان تلخ کلام که آدم سالم را هم تا دروازه مرگ می برند و هم پزشکانی طبیب کلام و طبیب واژه که بیمار ناامید را به ساحت زندگی برمی گردانند.

اما حیفم آمد از پزشکی نگویم که وقتی پرونده قطور بیمار را برای همراه بیمار ورق زد و گزارش داد پرونده را بست و کنار گذاشت و گفت: تا این جا علم پزشکی بود که چنین گفت که چنان خواهد شد. اما ما تجربه کرده ایم و باور داریم غیر از این پرونده، پرونده ای است که نزد حضرت حق تشکیل شده است و اگر روزی او باشد، خواهد ماند، چنان که بسیاری با محاسبه علم پزشکی نباید می ماندند اما ماندند و دارند زندگی می کنند. پس شما هم به پرونده دوم بیمارتان توجه داشته باشید. در پرونده اول هم ما همه کار می کنیم تا رویمان هم مثل لباس مان سفید باشد و ... او گفت و من به یاد آوردم در عالم درمان، سوای پزشکی و طبابت باید به فراتر از آن هم توجه داشت، به دست شفابخشی که بالاتر از همه دست هاست به همانی که در سر برگ های پزشکی هم می نویسند، به «هوالشافی»...

خراسان - مورخ یکشنبه 1394/03/03 شماره انتشار 18978 /صفحه16/بدون موضوع
 

/ 0 نظر / 124 بازدید