ضرورت اخلاقی سازی جامعه

 

اخلاق، اخلاق، اخلاق، این گوهر بی قیمت، اگر به رفتار درآید، رایحه خوش بهشت را از ذرات خاک هم می شود حس کرد. این که در آموزه های دینی در کلام نورانی اولیای دین بر اخلاق فراوان تأکید شده است از آن روست که ثمره فراوان دارد، کام را شیرین می کند، تلخی ها را می زداید... و در کلام نورانی حضرت رسول(ص) حسن خلق، که یکی از جلوه های زیبای اخلاق مداری است، برابر با دین تعریف شده است و به گفته استاد حاج علی اکبری، وقتی فردی از رسول ا...(ص) می پرسد، «ما الدین؟» پاسخ می گیرد «حسن خلق»، دوباره و چند باره می پرسد و باز پاسخ همان است؛ حسن خلق و در آخرین بار «لا تغضب» هم اضافه می شود که باز سویه دیگر همان حسن خلق است و... اگر مروری بر رویدادهای اجتماعی داشته باشیم و فرصت بازخوانی پرونده های قضایی و پلیسی، درخواهیم یافت، آنچه، مردم را پنجه در یقه همدیگر کرده است، آنچه «دعواساز» شده است، غضب و بداخلاقی و بی اخلاقی است. آنچه مشکل آفرین است و گره در امور مردم و جامعه می اندازد، باز بداخلاقی و بی اخلاقی است که اگر این «بیماری» درمان شود جامعه و مردم در نظام سلامت، به صلاح خواهند رسید.

این را دنیا، حتی آنان که دین را «حداقلی» می دانند و برای آن نقشی در اجتماع و مدیریت جامعه قائل نیستند هم فهمیده است لذا برای توسعه اخلاق، تلاش می کند، برنامه می سازد. یکی از دوستان پژوهشگر که به رصد رسانه های خارجی می پردازد می گفت، شبکه های تلویزیونی خارجی، به شکل غیرمستقیم و هنرمندانه دارند برای ارتقای اخلاق و همکاری و همدلی تلاش می کنند، او به مثل می گفت: فرد از خانه اش بیرون می آید، آب لوله باز است و یک قدم آن سوتر گلدان در حسرت آب، فوری گلدان را زیر آب می گذارد و می رود و بیننده می بیند، او که کار خوب را انجام داد می خواست مثلاً تصادف کند، اما نجات یافت. یا شهروند دیگری وقتی یک معلول را با ویلچر پشت مانع می بیند، به او کمک می کند تا از مانع رد شود و باز خودش وقتی در برابر مشکلات قرار می گیرد، با دست یاریگر دیگری مواجه می شود، یا در سالن فرودگاه یک قوطی خالی می اندازند و دوربین مخفی مراقب است تا یک شهروند، آن را برمی دارد و در سطل زباله می اندازد، یک دفعه دورش می آیند و به او جایزه می دهند و معرفی اش می کنند و یا... بله، آنان هم فهمیده اند، راه بهزیستن، اخلاقی کردن جامعه است پس تلاش می کنند، اما آیا ما و رسانه های ما برای ارتقای اخلاق جامعه چنین برنامه هایی داریم؟ دوربین «مخفی» آنان به دنبال آشکارسازی اخلاقیات شهروندی است. دوربین مخفی ما به دنبال چیست؟ و... بگذریم منابع اخلاق نظری و عملی ما بسیار فراوان و دریاگونه است. هم باید ماهی اخلاق در سفره مردم گذاشت و هم ابزار ماهیگیری اخلاق رفتاری را در اختیارشان گذاشت، آن وقت به هر سو نگاه کنیم روشن خواهد بود و از هر جهت، رایحه بهشت از ذرات خاک شامه نواز خواهد شد...

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/12/04 شماره انتشار 18915 /صفحه 16/بدون موضوع

/ 0 نظر / 90 بازدید