قدم به قدم تا حرم سلطان علی بن موسی الرضا(ع)

روایتی تصویری از یک عشق جاری در جاده ها

جاده

جاده های بزرگ و طولانی

کوتاه می آیند

در برابر اراده ای که در گام های تو جاری است

و زمین

- این سیاره خوشنام -

گام هایت را به لب می کشد

قدم، قدم بوسه

بوسه ای بر قدم زائر

 و فرشتگان

این بهشت نشینان همیشه در عبادت

به شوق

غبار گام هایت را

به سوغات می برند...

تو زائری

زمین و زمان می دانند

و این عشق جاری

حدیث می شود

تازه می شود

به گل می نشیند

و خطی از گل

دامنی از بهار

چشمه ای از معرفت

از هر قدمت می جوشد...

تو زائری

میهمان ویژه حضرت خورشید

در بهشت حرم

و من

سعادت تماشایت را

به شکر می نشینم

و باور دارم

این آمدنت

در پی دعوتی است که

اشک ملک را بر می انگیزد.

تو می آیی

در فصلی که

ملک و ملکوت

به سوگ نشسته است

رحلت رسول ا... را

شهادت امام مجتبی را

شهادت امام رضا را...

تو می آیی

لب هایت به سلام عارف می شود

... و مطمئنم

این سلام

- این مستحب عزیز -

به واجبی از سوی امام مستجاب می شود

و علیکم السلام ...

 خراسان رضوی - مورخ شنبه 1393/09/29 شماره انتشار 18862/صفحه 7/قدم به قدم تا حرم

/ 0 نظر / 95 بازدید