دهه کرامت، زمان طلایی رضوی شدن

 

 

 نام همه زنان «معصومه»، نام همه مردان «رضا»ست یا امام رضا!بی نام می شویم، بی نام! اصلا هر که عاشق است نباید از خویش نامی داشته باشد. نام عاشق، حضرت معشوق است و دیگر هیچ که اگر نه این باشد باید در خلوص عشق تردید کرد والا عاشق بر خویش نام ندارد، چنان که روایت پرشکوه جناب مولانا نیز به تایید این حقیقت می آید؛

گفت معشوقی به عاشق زمتحان

در صبوحی کی فلان بن فلان

مر مرا تو دوست تر داری عجب

یا که خود را، راست گویا ذاالکرب...

گفت: من در تو چنان ساری شدم

که پرم از تو زساران تا قدم

برمن از هستی من جز نام نیست

در وجودم جز تو ای خوش کام نیست...

اما عاشق اهل بیت(ع) همین نام را هم ندارد بلکه نام ها را فرو می گذارد تا جان بیابد و چنین می شود که می توان گفت: «نام تمام زنان معصومه، نام تمام مردان این شهر، رضاست» آری این روزها، زن های ما معصومه نام می گیرند تا از حضرت معصومه نشان بیابند و نشانه و بر اثر این نشانه ها به صاحب نشانه برسند و مردها همه رضا می شوند تا زندگی را با تأسی از امام رضا(ع) زیبا کنند.حضرت معصومه سلام ا...علیها، که به جاودانه نام فاطمه هم مفتخرند، «کریمه اهل بیت» نامیده می شوند و ترجمان کرامت و بزرگواری هستند و معلم درس کرامت. زنان ما نیز برای «معصومه» شدن نیازمند مشق از این سرمشق اند تا با پرهیز از نازیبایی ها معصومه شوند و با کرامت و داد و دهش، «کریمه» و با به عمل درآوردن زیبایی ها، «فاطمه» شوند.امام رضا علیه السلام هم تجلی رضا و رضوان، علم آل ا...، رأفت و مهربانی و... همه زیبایی ها هستند. مردان ما هم باید برای رضوی شدن، برای بارور کردن زیبایی ها در رفتار خود تلاش کنند و به میزان توفیق در این تکاپو، می توان آنان را «رضا» نامید و «رضوی» دانست. امام رضا(ع) بخشنده است، پس کریمان و بخشایشگران خوی رضوی دارند. امام رضا(ع) ضامن و پناه درماندگان است، آن که در خانه به روی درماندگان می گشاید، رضوی منش است و...اینک که در ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) دهه کرامت را آغاز می کنیم و با برپایی جشنواره رضوی از گوشه و کنار، سمفونی عشق به گوش می رسد، خوب است با خودآزمایی بر مدار راستی آزمایی نسبت خود را با حضرت معصومه و امام رضا(ع) بسنجیم تا عیار ایمانمان مشخص شود، آن گاه برای بهتر شدن و «قربت» به این دو «غریب» بزرگوار بکوشیم...کوشش در راه رضوی شدن و معصومی شدن هم کوچه های جان را روشن می کند هم کوچه های جامعه را. وقتی مردم به خلق و خوی اهل بیت(ع) متخلق شوند، از زبان خلق جز ذکر عمل خالق بر نخواهد خاست و آن روز، از دست و زبان همه شکر عمل برخواهد خاست تا جامعه شاهد شکوفایی زیبایی ها در همه جا باشد و دیگر نه زشتی شکل  بگیرد، نه زشت کرداری مجال یابد، خط شیطان را در دفتر زندگی مردم رسم کند.جشنواره رضوی، این فرصت عزیز را، این زمان طلایی را قدر بدانیم تا بتوانیم بگوییم «نام زنان معصومه، نام مردان رضاست» یا امام رضا!

صفحه R07 فرهنگ (رضوی) ، شماره سریال 17393 ، تاریخ انتشار 880728
/ 0 نظر / 112 بازدید