مراقب زبان خود باشیم

 
می گویند: بچه ها شوخی شوخی سنگ می زنند و گنجشک ها جدی جدی می میرند. حالا این ماجرا شده، قصه برخی زبان ها و زبان بازی های بعضی افراد که شوخی، شوخی، حرف می زنند اما دل ها جدی جدی می شکند هویت ها، شخصیت ها و... جدی جدی زخم برمی دارد، زخم هایی که اگر هم خوب شود، باز جای آن باقی می ماند. روزگار عجیبی است!

این روزها با این زبان ها، با آن شوخی ها و با آن مرگ ها و... بگذریم، چند روز پیش در میان جمعی بودم و آدم هایی که به شوخی می گفتند آن چه را که به جد نمی توانستند و لبخند را هم چاشنی اش می کردند تا بگویند، جدی جدی دارند شوخی می کنند. اما طرف صحبت گاه سرخ می شد، سیاه می شد و رنگ به رنگ می شد. دقیقا می شد فهمید او جدی، جدی دارد آسیب می بیند، دارد له می شود و دارد....

اما آقای شوخ، خانم شوخ همچنان می گویند تا چاشنی باشد کلماتشان برای انفجار بمب های خنده دیگران، بی خیال این که هر انفجاری، ویرانه و آواری به دنبال دارد و در بمباران زبانی، آن چه ویرانه خواهد شد نه ساختمان و بنا و... که انسان خواهد بود، انسانی که احترامش، مومنی که حرمتش از کعبه هم بالاتر است اما دریغ که گاه کسانی زبان را توپخانه می کنند و کلام را توپ، که در حسرت خانه خدا می سوزند و یادشان نمی ماند هدف بمب هاشان، بنده خداست که حرمتش از خانه او بالاتر است، بنده ای که خداوند او را جایگاه خلیفةاللهی عطا فرموده است، حالا این که چقدر ما آدم ها به این جایگاه نزدیک و در این مفهوم فربه می شویم به ظرفیت خود ما بستگی دارد، آن چه از طرف حضرت حق است این است که فرصت و ظرفیت را فراهم فرموده است و این ما هستیم که باید بکوشیم اندازه جامه خلیفةاللهی بشویم. اما گاه این زبان انگار نمی گذارد جالب این است که بمب های زبانی قبل از آن که طرف را نابود کند، خود صاحب زبان را نابود می کند و عزتش را نیز، این کلام نورانی امام رضا(ع) است که «زبان خود را نگهدار تا عزیز شوی» و این یک درس روشن و انسان ساز است. اگر می خواهی عزیز شوی، عزت از کوچه تخریب دیگران به دست نمی آید بلکه این گران مایه گوهر را باید با نگفتن هر سخن و با پرهیز از گفتار ناپالوده به دست آورد باید مراقب بود، تندروی در شوخی و ناپرهیزی در گفتار شکوه مومنانه آدمی را به نابودی نکشاند چنان که مولا امام رضا(ع) هشدار می دهند که «تندروی شکوه مومن را از بین می برد» پس مراقب باید بود که زبان به شوخی، تیغ دو دم نشود که هم حرمت دیگران را بسوزاند و هم عزت خود ما را....

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1391/04/24 شماره انتشار 18166 /صفحه۶/جامعه

/ 0 نظر / 109 بازدید