انرژي مثبت

نگاهي به رفتارهاي اجتماعي (55)(۵۳)
صداي خنده از محفل آنها به آسمان مي‌رفت، فکر مي‌کردي آنجا شادي توزيع مي‌کنند و فرح مي‌بخشند. آرزو مي‌کردي تو هم در جمع آنها باشي تا لحظه‌هايي را با شادي سپري کني. اما... فرصت دست مي‌دهد و خود را در آن جمع مي‌بيني و يک نفر را که همه از او به عنوان «خوش برخورد» و «خوش خلق» و «مجلس آرا» و دارنده «انرژي مثبت» ياد مي‌کنند، دارد سر به سر يکي از افراد کم زبان‌تر مي‌گذارد و به هر کلمه‌اي که مي‌گويد، اين گلوله‌هاي خنده است که به سمت شخصيت فرد مورد نظر شليک مي‌شود و آن شخص، نمي‌داند چه بايد بکند، نمي‌توانم تاب بياورم اين وضعيت را، اعتراض مي‌کنم که اين چه مسخره بازي است که راه انداخته‌ايد؟ چرا به شخصيت افراد، چنين گستاخانه توهين مي‌کنيد؟ و... شليک خنده‌ها فرو نشست و آقاي انرژي مثبت گفت: کسي با شما نبود، گفتم فرقي نمي‌کند. شما نه به يک فرد بلکه به شخصيت انسانها توهين مي‌کنيد. گفت کسي که ظرفيت ندارد، نبايد وارد شوخي شود. گفتم: «شوخي» با «تمسخر» و «تحقير» خيلي فرق مي‌کند. مي‌خواهي شوخي کني و «مجلس آرا» باشي، اول برو شوخي کردن را ياد بگير و بعد شوخي کن. در شوخي باعث آزردگي خاطر کسي نمي‌شوند. شوخي، معرکه شادي است و شادماني. نه تحقير و توليد انرژي منفي، نه اضطراب و دل‌آشوبي که شايد تير بعدي به سمت من شليک شود. مي‌خواهي شوخي کني، پس شوخي کن و از کلمه‌هايت «نيزه» نساز و در پهلوي اين و آن فرو نکن بلکه «مرهمي» بر «زخم» آنها بگذار تا حقيقتا شاد شوند، نه اينکه شخصيت آنها جريحه‌دار شود. او گفت و باز من گفتم و در آخر تاکيد کردم «اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز کلامي بر زبان نمي‌آورند که احساسات ديگران را جريحه‌دار سازند اين را «اسمايلز» مي‌گويد و معتقد است ،آنکه مردم از دست زبانش در عذاب هستند نه تنها بي‌اخلاق که حتي از عقل هم بي‌بهره است. در آموزه‌هاي ديني هم داريم که بدترين مردم کسي است که مردم از دست زبانش امنيت نداشته باشند و... متاسفانه بايد گفت از اين قبيل افراد کم نداريم که زياد هم هستند اين افراد که از قضا خيلي هم دعوي اخلاق و حتي خوش‌اخلاقي هم دارند و از آنجا که باعث خنده افراد ديگر مي‌شوند به اشتباه «خوش اخلاق» هم شمرده مي‌شوند، حال آنکه اينان را بهره‌اي از اخلاق خوب نيست که افراد متخلق هرگز و به هيچ قيمتي باعث دل‌آزردگي ديگران نمي‌شوند،
اينان که در حقيقت شکارچيان حيثيت و شخصيت افراد هستند گاه مدعي داشتن و انتقال انرژي مثبت هم هستند، حال آنکه وجود آنها در هر جمعي، نه تنها سوغات انرژي مثبت و حضور شيريني به همراه ندارد بلکه باعث تشويش، و ناراحتي ديگران هم مي‌شود. اگر دقت کرده باشيم در خواهيم يافت حتي همان‌هايي که با خنده‌هاي آنچناني اين افراد را به گاه به مسخره گرفتن ديگران همراهي مي‌کنند، نيز از آنها دلخوش نيستند، بلکه اين همراهي نه از سر شادماني بي‌اندازه که از «هراس بي‌حد» است که شايد همين الان آقاي «انرژي مثبت»، لبه تيز حمله را متوجه آنها کند و اين خنده‌ها هم به سپر و زرهي مانند است که آنها را از شرايط سخت در معرض آسيب قرار گرفتن توسط آن فرد مصون مي دارد اما...
به نظر بايد کلمات و مفاهيم را باز تعريف کنيم و براي خوش‌اخلاقي و انرژي مثبت معناي ديگري پيدا کنيم...
بايد به يکديگر احترام بگذاريم تا جامعه‌اي احترام‌انديش داشته باشيم...

/ 0 نظر / 109 بازدید