سردار‭ ‬عاشق

مهم‭ ‬نيست‭ ‬نامت‭ ‬‮«‬علي‮ ‬اكبر‮»‬‭ ‬باشد‭ ‬يا‭ ‬‮«‬علي‭ ‬اصغر‮»‬‭ ‬مهم‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كربلا‭ ‬باشي‭ ‬و‭ ‬‮«‬حسيني‮»‬‭ ‬و‭ ‬اهل‭ ‬‮«‬محاربه‮»‬‭ ‬با‭ ‬دشمن‮!‬‭ ‬اصلا‭ ‬در‭ ‬كربلا،‭ ‬همه‭ ‬‮«‬اكبر‮»‬‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬علي‭ ‬اصغر‭ ‬هم‭ ‬‮«‬اكبر‭ ‬كائنات‮»‬‭ ‬نام‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬در‭ ‬كربلاهاي‭ ‬مكرر‭ ‬تاريخ‭ ‬هم‭ ‬همه‭ ‬‮«‬اصغرها‮»‬،‭ ‬‮«‬اكبر‮»‬‭ ‬مي‮ ‬شوند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مكتب‭ ‬ما،‭ ‬بزرگ‭ ‬كسي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬بلوغ‭ ‬حق‭ ‬فهمي‭ ‬برسد‮.‬‭ ‬بزرگ‭ ‬كسي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬حقيقت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬جان‭ ‬تجربه‭ ‬كند‮.‬‭ ‬بزرگ‭ ‬كسي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬امام‭ ‬حق‭ ‬همراه‭ ‬شود‮.‬‭ ‬بزرگ‭ ‬كسي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬حسين‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬هرچه‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬سن‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬يا‭ ‬نام‭ ‬فرقي‭ ‬نمي‮ ‬كند‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬قصه‭ ‬سردار‭ ‬بزرگ‭ ‬سپاه‭ ‬اسلام‭ ‬شهيد‭ ‬‮«‬علي‭ ‬اصغر‭ ‬حسيني‭ ‬محراب‮»‬‭ ‬هم‭ ‬همين‭ ‬است‮!‬‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬اهل‭ ‬‮«‬محراب‮»‬‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬اهل‭ ‬حرب‭ ‬با‭ ‬دشمن‮.‬‭ ‬‮«‬حسيني‮»‬‭ ‬هم‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬لبيك‭ ‬به‭ ‬امام‭ ‬عشق،‭ ‬‮«‬اكبر‮»‬‭ ‬شد‮.‬‭ ‬درست‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬لحظه اي‭ ‬كه‭ ‬‮«‬ياعلي‮»‬‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬برخاست‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬قامت‭ ‬كه‭ ‬قامتش‭ ‬قد‭ ‬قامت‭ ‬نماز‭ ‬جهاد‭ ‬و‭ ‬جوانمردي‭ ‬بود‮.‬‭ ‬دلاور‭ ‬مشهدي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬شهيد‭ ‬سرافراز‭ ‬‮«‬محمود‭ ‬كاوه‮»‬‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آناني‭ ‬كه‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬تجزيه‭ ‬شده‭ ‬مي‮ ‬خواستند‭ ‬و‭ ‬شرحه،‭ ‬شرحه‭ ‬اين‭ ‬ملك‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بهايي‭ ‬اندك‭ ‬به‭ ‬دشمن‭ ‬مي‮ ‬فروختند،‭ ‬نقش‭ ‬بسزا‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬‮٩٥‬‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬چريك‭ ‬مسلمان‭ ‬با‭ ‬سمت‭ ‬فرماندهي‭ ‬گروهي‭ ‬از‭ ‬بسيجيان‭ ‬در‭ ‬پاكسازي‭ ‬و‭ ‬مطهرسازي‭ ‬منطقه‭ ‬كردستان‭ ‬از‭ ‬آلودگي‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬دشمن‭ ‬پرستان‮»‬‭ ‬،‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬‮«‬شب‭ ‬پرست‮»‬‭ ‬بدترند،‭ ‬نقش‭ ‬آفتابي‭ ‬داشت‮.‬‭ ‬‮«‬علي‭ ‬اصغر‮»‬‭ ‬سپس‭ ‬در‭ ‬سمت هاي‭ ‬فرماندهي‭ ‬گردان‭ ‬هاي‮«‬امام‭ ‬حسين‮»‬،‭ ‬‮«‬امام‭ ‬سجاد‮»‬‭ ‬،‭ ‬‮«‬حضرت‭ ‬رسول‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬لشكر‭ ‬ويژه‭ ‬شهدا‮»‬،‭ ‬اقتدار‭ ‬فرمانده‭ ‬مسلمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دشمن‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬فرماندهي‭ ‬محورهاي‭ ‬عملياتي‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬‮ ‬آن‭ ‬فرماندهي‭ ‬اطلاعات‭ ‬وعمليات‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬لشكر‭ ‬ويژه‭ ‬شهدا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬فرمانده‭ ‬شجاع،‭ ‬كاوه،‭ ‬برعهده‭ ‬گرفت‮.‬‭ ‬تشكيل‭ ‬يگان‭ ‬دريايي‭ ‬لشكر‭ ‬هم‭ ‬يادگار‭ ‬ديگر‭ ‬حسيني‭ ‬محراب‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬آخرين‭ ‬سمت‭ ‬نظامي‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬فرماندهي‭ ‬تيپ‭ ‬مستقل‭ ‬انصارالرضا(ع‮)‬‭ ‬بود‮.‬‭ ‬محراب،‭ ‬سرداري‭ ‬بود‭ ‬‮«‬حسيني‮».‬‭ ‬پهلواني‭ ‬بود‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نبرد‭ ‬با‭ ‬نفس‭ ‬اماره‭ ‬و‭ ‬جهاد‭ ‬اكبر‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬هماوردي‭ ‬با‭ ‬دشمن‭ ‬زبون‭ ‬و‭ ‬جهاد‭ ‬اصغر‭ ‬همواره‭ ‬سرفراز‭ ‬بود‮.‬‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬فرماندهاني‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬فرماندهي‭ ‬حين‭ ‬نبرد‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬حاضر‭ ‬نبود‭ ‬از‭ ‬پشت‭ ‬جبهه‭ ‬نيروهايش‭ ‬را‭ ‬هدايت‭ ‬كند‮.‬‭ ‬او‭ ‬معتقد‭ ‬بود،‭ ‬هادي‭ ‬و‭ ‬فرمانده‭ ‬بايد‭ ‬اولين‭ ‬نفر‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬دشمن‭ ‬پنجه‭ ‬در‭ ‬پنجه‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬لذا‭ ‬او‭ ‬هميشه‭ ‬نزديك ترين‭ ‬فرد‭ ‬به‭ ‬دشمن،‭ ‬به‭ ‬گاه‭ ‬عمليات‭ ‬بود‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬مولايش‭ ‬حسين(ع‮)‬‭ ‬و‭ ‬مقتدايش‭ ‬مولاعلي‮(‬ع‮)‬‭ ‬بودند‮.‬‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬نبرد‭ ‬تفسيرگر‭ ‬‮«‬سختگيري‭ ‬بر‭ ‬كافران‭ ‬و‭ ‬مهرباني‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬ياران‮»‬‭ ‬بود‮.‬‭ ‬عصاره اي‭ ‬از‭ ‬مهرباني‭ ‬شهيد‭ ‬بروجردي‭ ‬شجاعت‭ ‬كاوه،‭ ‬هوشمندي‭ ‬ناصر‭ ‬كاظمي،‭ ‬طراحي‮ ‬هاي‭ ‬علي‭ ‬قمي‭ ‬و‮...‬‭ ‬بود.محراب‭ ‬كردستان،‭ ‬سرانجام‭ ‬در‭ ‬جنوب،‭ ‬كربلاي‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬يافت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اوج‭ ‬زيبايي‭ ‬رسيد‭ ‬و‭ ‬سرانجام،‭ ‬حاجي‮ ‬گونه،‭ ‬لبيك‭ ‬اللهم‭ ‬لبيك‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رقص‭ ‬خون‭ ‬سر‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬خواست‭ ‬صد‭ ‬پاره‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬قيامت‭ ‬در‭ ‬لحظه‭ ‬زيارت‭ ‬امام حسين(ع‮)‬،‭ ‬شرمگين‭ ‬نباشد.حاج‭ ‬علي‭ ‬اصغر‭ ‬حسيني‭ ‬محراب‭ ‬در‭ ‬واپسين‭ ‬روزهاي‭ ‬عمليات‭ ‬كربلاي‭ ‬‮٥‬‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬راهي‭ ‬گذاشت‭ ‬كه‭ ‬پيشتر‭ ‬بروجردي،‭ ‬كاظمي،‭ ‬قمي،‭ ‬متوسليان،‭ ‬كاوه‭ ‬و‮...‬‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬گذشته‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬انگار‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬كاوه،‭ ‬بي‮ ‬تاب‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬انگار‭ ‬مي‮ ‬خواست،‭ ‬پيراهن‭ ‬سبز‭ ‬سپاه‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬كاوه‭ ‬بر‭ ‬تن‭ ‬او‭ ‬پوشيده‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سرخ‭ ‬شهادت‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬بازگرداند‮.‬‭ ‬

(ص-۶)

/ 0 نظر / 108 بازدید