رفتارهای آتشی

برخی رفتارها، شکوه و زینت انسان ها هستند و برخی دیگر، آتشی هستند که شکوه آدمی را حتی اگر هزار درهزار هم باشد در خویش می سوزانند. لذاست که می بینیم گاه یک انسان بزرگ که درچشم همه به شکوه می نشیند و به جلال و جبروت برمی خیزد در چاه یک رفتار یا گفتار می افتد و برای همیشه فر و شکوه خود را از دست می دهد. این چاه، سر راه همه هست چه آنانی که بزرگی شان یک جهانی را چشم می کند و چه ماهایی که گاه رفتار وکردار ما دربرابر چشم یک نفر است.پس باید مراقب باشیم. آنانی که بام دیدار و افق وسیع تری دارند، بیشتر و ما هم به اندازه بام خویش،این را باید در کلاس درس امام رضا(ع) به خوبی فراگیریم تا بتوانیم از این چاه و دیگر چاه هایی که سر راه آدمی قرار می گیرد و دهان می گشاید به سلامت راه به سعادت بریم، یکی از این چاه ها «تندروی» است. این واژه اگرچه در ادبیات سیاسی جهانی جایگاه خود را دارد اما در ادبیات اجتماعی و آسیب های ویرانگر اخلاقی نیز صاحب جایگاه است هرچند به اندازه جهان سیاست چشم ها و گوش ها را متوجه خود نکند، به هر حال تندروی، رفتاری است که درهمه حوزه های زندگی از فردی تا جمعی قابل باز تعریف است و اگر بخواهیم فقط سیاهه عناوین آن را بنویسیم برای سیاه کردن چند کتاب کافی است. از تندروی در تعاملات اجتماعی، در حوزه اقتصاد، در رفتارهایی چون پرخاشگری، درگیری، رانندگی و... می توان گرفت تا هرجای دیگر که گاه حتی در گام اول، ذهن را هم متوجه خود نمی کند اما وقتی گزش تندروی، بر جسم و جان می نشیند درمی یابیم که دچار چه بیماری هولناکی شده ایم و زمانی که بر زمین می خوریم درمی یابیم، درد این بیماری را حال آن که اگر سبک زندگی رضوی را در پیش بگیریم، در کلام نورانی امام هشتم علیه السلام خواهیم خواند که ایشان به هشدار می فرمایند: «تندروی شکوه مومن را از بین می برد، خصال شیخ صدوق/ص ۹» آن وقت این خوانده را به داشته و رفتار تبدیل خواهیم کرد و مراقب خواهیم بود به این بیماری دچار نشویم، بلکه همواره به فکر «پادزهر» خواهیم بود. صبر و تدبیر و وقار را به کار خواهیم گرفت تا از عوارض تندروی ها نیز در امان باشیم. این را نیز به یاد خواهیم داشت همانطور که «تندروها» در عرصه سیاست، به زودی دوستان و همراهان خود را از دست می دهند و منزوی می شوند و گاه حتی، کنجی برای «انزوا» نمی یابند تا «بگزینند» تندروهای اجتماعی و محیط کار وخانه و خیابان نیز به این سرنوشت دچار می شوند، دوستان خود را از دست می دهند و کسی راراغب به همراهی خویش نمی یابند لذا تنها می مانند بعد از آن که فر و شکوه خود را ازدست داده اند. حال آن که افراد صبور و تحمل گرایان رفتاری هم شکوه خویش را حفظ می کنند و هم بر وسعت شعاع آن می افزایند و هم جاذبه رفتار و هم حرمت گفتارشان، هر روز برایشان دوست افزا و دوستی افزا می شود و درهای بسته را هم به رویشان می گشاید.

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1390/07/17 شماره انتشار 17952 /صفحه۶

/ 0 نظر / 3 بازدید