معلمان توانگرترند

 

" مردمی به سعادت می رسند که با چشم باز و اندیشه تدبیرمند راه فردا را همین امروز در پیش گیرند، وا نهادن کار امروز به فردا، فردا را از کار خویش هم باز می دارد. برای پا نهادن به راه هم، «راه بلدی»  باید تا «رهرو» را از میان خار و خاشاک و سنگلاخ به سلامت بگذراند.

 

" جامعه ای به سعادت می رسد، که سعادت چشیدگانش مراحل اسفار اربعه را به رفتار درآورده باشند و چراغ باشند و بگردند در کوچه ها تا در فقر نور شیطان، مردمان را از راه به در نبرد و به بیراهه نکشاند. این وظیفه افرادی است که عالم شده اند تا در عمل، علم خود را به خدمت خلق درآورند و آنان را به سوی خالق رهنمون شوند و جامعه را به سمت صلاح و فلاح ببرند.

" جامعه ای که چراغ داران فراوان دارد باید از پرتو انوار آنان چنان زندگی پر نور کند و جان خویش را نیز تا خود به چراغی برای دیگران بدل شود و راه را به نوبلدها نشان دهد. آن وقت ما صاحب جامعه ای خواهیم شد که همه زوایای آن از زیبایی سرشار خواهد بود.

" معلمان و استادان برای جامعه نقش چراغ را دارند و بی توقع و عادلانه نور می افشانند و این ما مردمان عادی و عامی هستیم که باید به نور عادت کنیم و از قاعده عام بودن تا هرم عالم بودن در دامن معلمان طی طریق کنیم و دست در دست بزرگانی چون سیدی علوی، مدیر شانه چی، صانعی و... بگذاریم و کلاس به کلاس دانشگاه را به افقی روشن بدل کنیم و با کسب فیض در ساحت بزرگانی پرآوازه چون حضرات آیات آشتیانی، فلسفی، میرزا جواد آقای بزرگ مروارید، علم الهدی و... نور بنوشیم تا از جنس نور شویم.

" قصه استاد فرزانه سیدی علوی نیز از این دست است، عالمی نامی و نامداری عالم که در دامن خود، هم شهید پرورش داده است و هم شاهد و کم نبودند، آنانی که در کلاس او معنای شهادت را فهمیدند و پرکشیدند و یا تفسیر «و من هم من ینتظر....» شدند و ماندند تا نگهبان شهادت و ارزش های اخلاقی جامعه باشند. کم نیستند کسانی که سویه نگاه خود را از دو چشمان پر نور سید جلیل القدر گرفتند پس تا آنان هستند و تکثیر می شوند، سیدی علوی هم زنده است هم از آن رو که مردان نکونام هرگز نمی میرند و هم از این رو که معلمان در قالب شاگردان خود هر روز قامت برمی کشند بسان خورشید و فراوانند کسانی که امروز، سیدی علوی را فرا دید دارند.

" جامعه ای ره به سلامت و سعادت می برد که از فرهیختگان خویش چنان تجلیل کند و چنان جلال و شکوه شان را فرا دید بگذارد که راه فرهیختگی رونقی روزافزون بگیرد و باید که دانشمندان زنده را چنان در چشم عزیز دارد که دیگر کسی مرگ شان را هرگز باور نکند چه زارع نور را، تا نور هست و روشنی، او نیز جاودانه است.

" معلمان را باید قدر داشت، هم به کلمه و کلام هم به روش و مرام، باید اطرافشان را چنان از دغدغه ها خالی کرد که کوه نور وجودشان بی مزاحم در چشم نشیند و هر کسی را بدان مقام مشتاق کند. باید حرمت معلم را در زندگی نگه داشت تا در مرگ نیز به یک هنجار بدل شده باشد، چنان که این روزها به حق سیدی علوی آن سیادت پیشه علوی کردار الگوی شاگردان خویش می شود و خدا کند، همیشه معلمان نورآفرین اسوه ما شوند، کاش عالمان و دانشمندان در ذهن ما و رفتار ما به الگو تبدیل شوند آن وقت جامعه ما از دانشمندان سرشار و به رفتار معلمانه و عالمانه مفتخر خواهد شد.

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17207 ، تاریخ انتشار 871201
/ 0 نظر / 3 بازدید