راننده بی خیال و قفل ترافیک

بی خیال، دوبل پارک کرده بود در خیابان وحید (دریای اول) مشهد، در خیابانی که از طرف دیگر هم خودروها مسیر بزرگراه صدمتری را به سمت ۳۰ متری طلاب(شهید مفتح) طی می کردند، در این خیابان باریک که دوسویش هم خودروها پارک کرده اند، توقف به صورت دوبل چند لحظه ای هم یک صف طولانی خودرو را شکل می دهد. شب جمعه گذشته حوالی ساعت ۲۰ یکی از این صحنه ها اتفاق افتاد. یک راننده جوان، بی خیال خودروهایی که پشت سرش صف کشیده بودند، دوبل پارک کرده بود و در کمال خونسردی به کار خود مشغول بود. من که در جهت مخالف او می رفتم، تا دو چهارراه آن سوتر، خودروهایی را دیدم که به هم وصل شده بودند و خودروهایی که از دو چهارراه دیگر هم قصد ورود یا گذر از خیابان وحید را داشتند هم، متوقف شده بودند و با حساب سرانگشتی می توان گفت چیزی حدود ۷۰ تا ۸۰ خودرو با هر تعداد سرنشین نمی توانستند حرکت کنند و لااقل وقت ۲۰۰ نفر داشت آتش می گرفت و می سوخت و اعصاب و روان شان هم خسته می شد، سوهان می خورد و می فرسود. بوق ها که به صدا درآمد، جمعیت به عذاب رسیده چند برابر شدند و این همه را باید به حساب آن راننده جوان گذاشت که بی توجه، دوبل پارک کرده بود، حتی در تصادف های احتمالی بعد از این را که بر اثر فرسودگی اعصاب وروان رانندگان گرفتار رخ می دهد هم باید سهمی برای این آقا در نظر گرفت. این نکته را هم باید در نظر داشت، که کارهایی چنین، تنها یک تخلف رانندگی نیست بلکه دست درازی به حق الناس هم هست. حق الناس که صرفا پول و کالا نیست. فرصت، زمان، حق استفاده از خیابان و... هم هست. آن که امکان استفاده مردم از حقشان را تضییع می کند به نوعی، به حق شان دست درازی می کند و بر «ذمه اش» هم این حق هست پس مراقب باشیم به این سادگی شانه به زیر دین مردمانی ندهیم که شاید حلالیت طلبیدن از آن ها غیر ممکن باشد. کسی که کالایی از فردی می دزدد، می تواند به او مراجعه کند و حلالیت بخواهد اما کسی که این گونه حق مردم را ضایع می کند شاید به فکرش هم نرسد که حق بر ذمه او قرار گرفته است تا به طلب حلالیت برخیزد، تازه یافتن این همه آدم که طلبکار می مانند هم عملا غیرممکن است، پس مراقب باشیم مراقب رفتار خود، رانندگی خود و با احترام به قانون و حق دیگران، به شخصیت خود احترام بگذاریم و حافظ اخلاق، هویت و دین خود باشیم.

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1389/10/26 شماره انتشار 17749 /صفحه۶/جامعه

/ 0 نظر / 99 بازدید