تسلیت بر حق خواهان

شهادت امام علی رادمرد همیشه تاریخ ونماد غیرت رحمت انسانیت اسلامیت وعصاره همه خوبی ها را تسلیت می گویم .او عین عدالت بود .در حکومت او انسان از هر زبان و ملیت و رنگ ودین محترم بود .امام در نامه معروف خود به مالک می فرمایند :ای مالک انسان ها دو دسته اند یا در دین باتو برادرند و یا درانسانیت با تو برابر.ایشان مالک را از برگماری تنگ و تاریک اندیشان به کارهای مهم بر حذر داشتند .5سال حکومت مردمی ایشان 5تابستان را مانند بود که هنوز بشریت در حسرت ان است .امام در خطبه معروف شقشقیه دلیل قبول خلافت را حضور و خواست مردم وانگاه عهد اللهی عنوان می کنند. شاید بتوان از این رویکرد این را فهمید که بر خلاف نظر برخی ارباب قدرت این مردم هستند که حقانتخاب حاکم و حکومت را دارند.

/ 0 نظر / 105 بازدید