حرف آخری که باید اول گفت


آرام باشید، این حرف آخر است که اول می نویسم. چون برخی حرف های آخر را باید همان اول گفت تا کار آخری نداشته باشد، تا حتی کار آغاز نشود تا برای پایان دادن به آن مجبور باشی حرف آخر را بزنی. پس اجازه بدهید این بار حرف آخر را همین اول به صدای بلند بگویم: آرام باشید، لطفا! آرامش خود را حفظ کنید و هیچ گاه در حالت عصبانیت، حتی از نوع آنی آن هم تصمیم نگیرید و آن تصمیم را اجرا نکنید و الا کار به جایی خواهد رسید که از دوستی «محرم»، به «مجرمی» قاتل تبدیل خواهید شد و همان یک «نقطه» که از عصبانیت چونان غباری انبوه برمی خیزد، بر دامن تان خواهد نشست و چنان آلوده تان خواهد کرد که با هزار دریا، هم نتوان دامن شست.

پس حرف آخر را باز هم تکرار می کنم، آرام باشید. شاید این تکرار ملال آور باشد اما بهتر از ملامت یک عمر است. این تکرار ملال آور را برای پرهیز از ملامت مدام بپذیرید و بپذیریم و بپذیرند تا کار چنین تلخ نشود که دو دوست به یک لحظه، در پایان یک شوخی، یکی قاتل شود و یکی مقتول و دو طایفه سوگوار آن که راهی گور شد و آن که راهی دار می شود. فکر می کنم اگر خبرهای حوادث همین چند روز را مرور کنیم، کم نخواهیم داشت قتل های آنی را که از یک فرد عادی، یک قاتل ساخته است و این همه بر اثر یک نقطه است فقط یک نقطه اما...

در آموزه های قرآنی، بر آرامش خواهی و تصمیم گیری فقط در زمان آرامش، دعوت شده است و راه آرامش را هم به ما نشان داده اند که با یاد خدا، دل ها آرام می شود و مطمئن و صاحب قلب آرام و مطمئن نیز، در یک لحظه از کوره، «آتش سان» نمی جهد و شعله نمی کشد تا خانه ای و خانواده ای را بسوزاند.

قرآن به آرامش مان می خواند و به سخن گفتن به بهترین شکل هم، چه از بهترین جز بهترین برنمی خیزد، آموزه قرآنی، پاسخ نیکوست حتی در برابر بدی. قول نرم و سرشار از حکمت است حتی در برابر فرعون. پس بیاموزیم که با هم محترمانه و آرام صحبت کنیم. که کلام نرم، کلیدی کارساز است برای گشایش همه قفل ها. پس آرام و محترمانه سخن بگوییم تا از حوادث به سلامت رهیم، تا شوخی های دوستانه، به بازی مرگ تبدیل نشود، تا یک نگاه، ما را به وسوسه قتل نکشاند، تا چنین راحت به فکر جان ستاندن از یک انسان نیفتیم و بر زبان نیاوریم و به عمل نیز هرگز.که هر که انسان را جان داده است فقط سزاست جان بستاند.لطفا خبرهای حوادث را از سر تفریح نخوانید، بلکه به نگاه عبرت بنگرید که اگر همه این گونه بنگریم و از آنچه روی داده است برای دیگران، درس گیریم، در امتحان روزگار مردود نخواهیم شد و آن وقت جامعه پر نخواهد شد از این همه مجرمی که مردودشدگان امتحان روزگارند، بلکه چنان درس خواهیم گرفت تا سرفراز بمانیم.

پس از سرنوشت کسانی که به یک لحظه از محرم به مجرم تبدیل شده اند پند گیریم آرام باشیم این همان حرف آخر است که اول گفتیم و حالا حرف اولی است که آخر می گوییم، آرام باشید.

صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17105 ، تاریخ انتشار 870723

 

/ 0 نظر / 100 بازدید