بنیاد شهید و امور ایثارگران و ماموریت راهبردی ان


الاالموده فی القربا... این بخشی از آیه ۲۳ سوره مبارکه شوری است. که کلام تاریخ ساز رسول خدا می شود که ما را در برابر تکلیفی بزرگ قرار می دهد؛ مهر ورزیدن با اهل بیت پیامبر. این چیزی است که ایشان تاکید دارند بعد از اینکه تصریح می فرمایند مزد رسالت نمی خواهند. خوانش دوباره این کلام وحی، برای ما ترجمه ای امروزین می شود ذیل همین مودت فی القربای رسول خدا که می توان جلوه ای از آن را در تکریم خانواده شهدا و ایثارگران یافت. خانواده ها و بزرگوارانی که برای اعتلای دین خدا و تحقق آرمان های بلند رسول خدا نه تنها از خود گذشتند بلکه جان خویش را چراغ کردند تا دیگران نیز در پرتو انوار الهی، شکار اهل ظلمت نشوند. چراغی چنین را حرمتی باید نهاد. هم مردم نجیب آنان را چشم و چراغ جامعه می دانند و تکریم می کنند و هم حکومت اسلامی به شکل نهادمند ماموریت دارد مودت فی القربای انقلاب را در شئون مختلف به انجام رساند. بنیاد شهید و امور ایثارگران، از اول انقلاب این تکلیف انقلابی و ملی و دینی را با حکم امام خمینی بزرگ (ره)، مامور شد تا مودت فی القربای انقلاب را با تکریم شهدا و خانواده هایشان، به انجام رساند. در دهه های بعد نیز با توسعه ماموریت این نهاد، با نام بنیاد شهید و امور ایثارگران، علاوه بر خانواده شهدا، ایثارگران انقلاب و دفاع مقدس را نیز خدمت گذار شد. این نیز سعادتی است خاص که بتوان به خاص ترین بندگان خدا و سرمایه های ماندگار و ذخیره های استراتژیک نظام و انقلاب و ایران خدمت کرد. خدمتی که در راستای موده فی القربا معنا و حرمت مضاعف هم می یابد. همین ماموریت است که به بنیاد اهمیتی راهبردی می دهد چه در کنار خدمت به اهل بیت شهادت و ایثار، پاسداری از فرهنگ شهادت را هم تکلیف خویش می داند.

حفظ آثار و حفاظت از ارزش های انقلاب و دفاع مقدس ذیل تبیین شاخص ها و شخصیت های عرصه شهادت از جمله کارهایی است که این نهاد به انجام می رساند و سر انجام این کار نیز تولید محتوی و غنی سازی فرصت هاست برای امروز و فردای ایران. امروزی که در کانون خطریم و فردایی که باید خطرات را به فرصت تبدیل کنیم. این هم جز از طریق توسعه فرهنگ شهدا ممکن نیست. فرهنگی که زندگی بود و باید زندگی را از آن دریافت. فرهنگی که باید سبک زندگی را از آن استخراج کرد.

کسانی که آشنایی چندین و چند ساله با این نهاد و ماموریت هایش، خدمت هایش، مطالبات زیر مجموعه اش و ظرفیت هایش دارند برایش نمره خوب قبولی قائلند. کارکنان این نهاد عاشقانه نسبت به حوزه معرفتی خود می اندیشند و مراجعه کنندگان خود را که از ذوی القربای انقلابند، تکریم می کنند. این نهاد به رغم گذر زمان و تغییر رفتار بسیاری از ادارات دیگر، هنوز به زبان عشق و معرفت و خدمت، سخن می گوید و از معدود جاهایی است که مراجعه کننده به معنای واقعی کلمه، ارباب رجوع است و کارمند بنیاد خود را به شان خدمت به او ارتقا می دهد.

من نیز به عنوان رسانه نگار دفاع مقدس با سه دهه تجربه، شاهد اعتماد خانواده شهدا به این نهاد بوده ام که با کاستی های اعتماد سوز هنوز فاصله ای بسیار دارد. یعنی کاستی ها نتوانسته اند و ان شاالله نمی توانند این اعتماد را خدشه اندازند.

علاوه بر خدمات رسانی و تکریم خانواده های شاهد و ایثارگر، مهمترین کار بنیاد فرهنگ سازی مستند به معارف شهیدان است و این بخش از ماموریت این نهاد، راهبردی ترین موضوع به حساب می اید چه فصل خدمت به خانواده ها بالاخره به پایان خواهد رسید اما چیزی که هرگز نباید به پایان برسد فرهنگ ایثار و شهادت است لذا توقع این است که این نهاد چون گذشته این بخش از ماموریت خود را جدی تر از همیشه بگیرد چه معارف شهدا، میراث خونین گذشتگان و امانت راهبری آیندگان است و ما باید با رساندن امانت به صاحبانش دین خود را ادا کنیم....


حیات /چهار شنبه 7 شهریور 1397

  http://hayat.ir/125-105-138897


/ 0 نظر / 110 بازدید