از فهرست سفید تا بلک لیست

بیاییم در این سال نو با خودمان و خدایمان یک عهد محکم ببندیم؛ یک فهرست سفید از بایسته ها فراهم کنیم و یک «بلک لیست» از نابایسته ها. تلاشمان هم در این راستا باشد که فهرست سفید، طولانی تر و بلک لیست، کوتاه تر باشد. با این مهندسی رفتار قطعا به توفیقات بایسته خواهیم رسید؛ مثلا ما مردم عادی کوچه و خیابان بیاییم و توقعاتمان را مدیریت کنیم. به اندازه نیازمان خرید و مصرفمان را بهینه کنیم. متقابلا مسئولان محترم هم با درک درست نیازهای جامعه، همه همت خود را مصروف این کنند که خواست های واقعی جامعه و مردم به پاسخ برسد.

یک مثال دیگر؛ ما مردم کمتر به شایعات توجه کنیم و دربرابر بازگویی و بازنشر آن، خست به خرج دهیم و مسئولان گرامی هم حساب گفته هایشان را دقیق داشته باشند. وعده ای بدهند که توان صددرصدی عملش را داشته باشند. سخنان را چنان نظم دهند و صریح بگویند که با برداشت های متفاوت، جامعه دچار چالش نشود. همه بر مدار صراحت و صداقت باشیم.

به این نکته هم توجه کنیم که دروغ و راستی اگر برای مردم فقط در ساحت کلام معنا پیدا کند، برای مسئولان علاوه بر کلام، در رفتار و عملکرد نیز معنایی تام خواهد داشت. مردم به عمل و آنچه از عمل بر زمین تحقق پیدا می کند، توجه می کنند. صدچندان آنچه بخواهند، گفته ها را ملاحظه کنند. همین نکته ظریف هم اقتضا می کند که حضرات بیش از همه چیز به عمل خود توجه کنند؛ عملی که در زمین به پروژه و کارخانه و تولید کار و جاده و بیمارستان و مدرسه و... تبدیل می شود و به چشم و بیش از آن هم به کار می آید.

اگر به این نگاه و عمل برسیم، بی گمان شاهد افزایش نشاط اجتماعی و آرامش و اعتماد خواهیم بود و سرمایه اجتماعی ما هم رو به فزونی خواهد نهاد.


شهرآرا / شماره 3351 / يکشنبه ۱۵ فروردين ۱۴۰۰ / صفحه 16 / نگاه هشتم

https://shahraranews.ir/fa/publication/content/6117/322138


/ 0 نظر / 7 بازدید