نوروز در پیش است، مهربان تر باشیم

دل هایمان اگر مهربان باشد، نگاهمان اگر نزدیک باشد، راه هم دور نخواهد بود. اگر یادمان باشد که عید یعنی فصل شادی برای همه، به دلخوش بودن خود بسنده نخواهیم کرد.که اگر قرار بود زمین باران را برای یک قطعه اش بخواهد و باغ برای یک درختش سبزه بگیرد نه چشمه ای جاری می شد و نه قناتی. نه چشمی می توانست باغی را به تماشا بنشیند، اما دل زمین مهربان است با همه و برای همه، ما هم از همین زمین و خاکیم، مهربانی، شاخصه مشهور ماست.پس عید را، شادمانی را، خنده کامی را برای همه می خواهیم و تا جایی که دست مان برسد برای روشن کردن چراغ در خانه همسایه تلاش می کنیم. تا جایی که قدمان برسد میوه می چینیم برای سبدهای همسایه مبادا خالی بماند و نگاه کودکانش از حسرت پر شود. مگر باران می گذارد دریا تشنه بماند؟ مگر دریا می تواند ماهی ها را خسته و گرسنه ببیند، مگر درختان، بی گرفتن اجاره، شاخه های خویش را به پرندگان نمی بخشند، پس آیا جز کرامت، جز مهربانی، جز به عشق نگاه کردن و به معرفت دست به یاری برآوردن از ما پسندیده است؟ نه، پسندیده نیست آخر، دنیا با همه ابرها و باران هایش، با همه زمین و جنگل و دریاهایش، می شود «عالم اصغر» یعنی جهان کوچک تر، در برابر ما که «عالم اکبر» و جهان بزرگ تر درون ماست. دنیا با طبیعت زیبایش یک ماکت کوچک از جهانی است که درون آدم هاست. حالا حیف نیست درخت، سخی باشد و ما غریبه با سخاوت؟ دریا بخشنده باشد و ما به دور با بخشش؟ زمین به بار بنشیند و ثمر بدهد و ما بی ثمر باشیم؟ خاک جوانه بزند، سبز شود برای دیدن من و تو در نوروز و بهار اما من و تو، به اندازه یک شکوفه هم لب کودکی را به خنده باز نکنیم؟ چشمه به غیرت می جوشد و به محبت جاری می شود و تا جایی که می تواند خود را به درخت ها و بوته ها می رساند تا عطش از لبانشان بزداید، آن وقت ما به یاری دیگران پا به راه نشویم؟آی همشهری، آی هم استانی، آی هم وطن! نوروز در پیش است و بسیاری را توان نو کردن وسایل حتی جامه شان نیست تو چگونه در جهان خویش آسوده خاطر خواهی نشست وقتی خاطره هایی ناآسوده است؟آی همشهری، هم استانی، هم وطن! می شود همین امروز، همین جا، خدا را دید در دل های شکسته کسانی که عیال خدا هستند و حضرت حق روزی شان را در ظرف من و تو گذاشته است. اگر می خواهی خدا را ببینی، همین امروز، برخیز به یا علی و کاری علی وار کن که خداوند، «دل نشین» کسانی می شود که کار دلنشین کنند.آی همشهری، هم استانی، هم وطن! نوروز در پیش است، بهار در راه است و تو را،خیلی ها چشم در راهند...

خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1389/12/23 شماره انتشار 17795 صفحه٧/فرهنگی هنری

 

/ 0 نظر / 91 بازدید