مشورت، کلید موفقیت

سیاه و سفید(١٢۶)


نابخردان، خود را بزرگ خردمندان می دانند و از همه بی نیاز. خود را عقل کل می دانند و در باور غلط خود چنان فرو می روند که خود را از سرمایه بسیار بزرگ مشورت دیگران محروم می کنند. دست نیاز به سوی دیگران دراز نمی کنند لذا همیشه دست هاشان خالی می ماند این در حالی است که مشورت راه برون رفت از بن بست هاست و کلید گشایش دروازه ها. اهل خرد با استفاده از مشورت، از دانش و آگاهی دیگران بهره می گیرند و از این طریق به جمع آرای نخبگان در هر حوزه می پردازند و برای خود صندوق ذخیره آگاهی و اعتماد تشکیل می دهند و روشن است با چنین پشتوانه ای موفقیت و سرفرازی حاصل خواهد شد. اصولا مشورت با اهل فن در هر حوزه ای رمز پیروزی است پس باید اهلیت در مشورت را مدنظر قرار داد، با انسان هایی آگاه و عالم، مشورت کرد و سپس انتخاب «راه» . امام کاظم علیه السلام در مورد این امر مهم می فرمایند:« کسی که در امور زندگی خود با اهل معرفت مشورت کند، چنان چه درست و صحیح عمل کرده باشد مورد تعریف و تمجید است و حتی اگر خطا و اشتباه کند عذرش پذیرفته است» چه دیگر کسی او را ملامت نخواهد کرد که خودرایی پیشه کرده و شکست خورده است و اگر از پشتوانه مشورت دیگران بهره می گرفتی به پیروزی می رسیدی. علاوه بر این، ضریب خطای کسانی که مشورت می کنند نسبت به افرادی که خودرای هستند به مراتب پایین تر، و ضریب موفقیت شان افزون تر است. انتخاب راه با مشورت خطرهای کمتری هم دارد و لذا باید قبل از تصمیم، به شور و مشورت پرداخت و در این راه هم صادقانه باید سوالات را طرح کرده و داشته ها و توان ها را به محک مشورت گذاشت چه به گفته چارلز کیترنیک « مشکلی که خوب تشریح و حلاجی شده باشد، نیمی از آن حل شده است» و به اصطلاح طرح سوال درست، نیمی از پاسخ است و نیم دیگر را هم می توان در هم کلامی با دانایان به دست آورد تا اندوهی بر جای نماند و بر جان نیز هم. ارسطو معتقد است « دو چیز اندوه را از بین می برد یکی دیدار دوستان و دیگری سخن دانایان و عالمان را شنیدن چه به گاه مشورت، دوستان امین ترین و نزدیک ترین هستند و دانایان، مورد اعتماد ترین. دانا، سخن بیهوده نمی گوید و راه بیهوده نشان نمی دهد. دانایان به مثابه چراغ هستند و از چراغ هم جز نور و روشنی نزاید و جز راه نمودن نشاید. هیچ کس از چراغ جز این سراغ ندارد، پس می شود در جاری نور چراغ، ظلمت ها را شست و در هم نشینی با دوستان، با اقتدار برخاست و با مشورت، دیگران را در کنار خویش داشت. امرسون می گوید: «به کمک مشورت، دیگران را به همکاری با خود ترغیب کنید». در قرآن مجید نیز خداوند، ما را به مشورت با دیگران توصیه فرموده است تا در امور مهم به مشورت بپردازیم البته با اهل آن، تا آگاهانه به تصمیم برسیم، آن گاه به خداوند توکل کنیم ...

صفحه 06 اجتماعی ، شماره سریال 17475 ، تاریخ انتشار 881108
/ 0 نظر / 93 بازدید