سلام حالم خيلی گرفته است يک خبر امد که بيشتر حالم را گرفت .خبر اين بود يک خانواده شش نفری تنها و بی کس در فرديس کرج زير يک چادر فرسوده زندگی! مي کنند ان وقت آقازاده هاچه ها که نمی کنند!!!!

/ 0 نظر / 5 بازدید