يك كالا، يك شهر، چند قيمت؟

ما قيمت براي مصرف كننده داريم، نه قيمت محله. اين نكته اي ظريف است كه «عباس محتاج»، استاندار قم اشاره مي كند با اين تاكيد كه در يك شهر بايد قيمت اجناس مشابه، يكسان باشد و نبايد شاهد قيمت هاي متعدد براي يك محصول در محلات مختلف باشيم.
اين گفته هاي مرد «دريادل ديروز» و «سياست مرد امروز»، خاطره اي را در ذهنم زنده كرد كه روزي پي بهانه بچه، براي خريد بيسكويت مادر رفتم، از ٥ مغازه آن هم در يك محله ٥ قيمت ديدم! البته نه در قم، بلكه در مشهد، اما آسمان همه جا يك رنگ است و ديگر نه قيمت مصرف كننده و نه حتي قيمت شهر كه قيمت محله هم رعايت نمي شود.
مي توانيد قيمت يك محصول را كه هم زمان وارد دو مغازه كنار هم مي شود بپرسيد، كمتر شاهد قيمت يكسان خواهيد بود، حالا اسم اين قصه را چه بايد گذاشت، نمي دانم.
ياد ماجرايي مي افتم كه يك هموطن ايراني از خارج بازآمده مي گفت كه روزي در آن ديار براي خريد برنج رفتم، دو كيسه برنج از يك مارك برداشتم وقتي قيمت آن را سوال كردم دو قيمت متفاوت داد با اين توضيح كه كيسه ارزان تر از خريد قبل است و كيسه گران تر از خريد تازه و اين را هم اضافه كرد كه برو بگرد ببين از خريد قبل باز هم مانده است از آن بردار... آن هموطن با نقل اين خاطره مي پرسيد آيا در ايران ما هم اين گونه است كه قيمت محصول خريد قبل را با همان نرخ بدهند يا نه؟ و باز هموطن ديگري در پاسخش گفت: اين جا، قيمت ها هر روز رو به بالا مي رود و كسي هم به فكر اين كه قيمت خريد قبل را رعايت كند نيست و... البته نمي شود گفت نيست، چه يك هموطن ديگر تعريف كرد كه خودم رفتم مايع ظرف شويي بخرم، ديدم از يك مارك با دو چيدمان در مغازه است، راز آن را پرسيدم گفت مثلا اين چيدمان خريد قبل است و ارزان تر و اين چيدمان خريد تازه و گران تر، اما با هم فرقي نمي كند از هركدام مي خواهي بردار و... تامل كردم، رفتار اين كاسب را از جنس حبيب  الله ديدم و ماجراي كاسب كشور خارجي هم گفته آن دانشمند را به يادم آورد كه... در آن ديار مسلمان نديدم، اما مسلماني ديدم.
استاندار قم در ادامه به يك نكته ديگر هم اشاره كرد: امروز در بحث قيمت كالا با دو پديده گراني و گران فروشي روبه رو هستيم، كه تلاش مي كنيم بانظارت هاي لازم، گران فروشي را كنترل كنيم... ما هم اميدواريم آقاي استاندار بتواند موفق شود در كنترل گران فروشي و آرزوي ما اين است كه در كشور هم بر گراني و هم بر گران فروشي غلبه كنيم تا جامعه به آرامش برسد و رفاه كه حق مردم نيز هست، هر روز افزون شود...(ص-۶)

/ 0 نظر / 101 بازدید