نمره مثبت براي «مسافر شمال»

يك نمره مثبت براي احمدي نژاد، كه پس از سفر به فارس، بي اعلام قبلي به مازندران رفت بايد نوشت. او اين سفر را در حالي انجام داد كه از چند روز قبل هيئتي را به سرپرستي هاشمي، معاون وزير كشور براي بررسي مشكلات استان هاي شمالي در ماجراي بارش برف و قطع گاز و پيامد ديگر حوادث به منطقه فرستاده بود. رئيس جمهور در جمعه گذشته، در ميان مسئولان استان هاي شمالي، مشكلات را بررسي و براي رفع آن ها دستوراتي صادر كرد كه شرح ماجرا، به اضافه گزارشي از وضعيت مازندران در صفحه ٢ و ايران ديروز درج شد. اما سفر رئيس جمهور به اندازه اي اثرگذار و قابل احترام است كه به او يك نمره مثبت بدهيم، چه او با سفر خود با مردم همراهي كرد تا تحمل و پشت سر گذاشتن اين شب ها و روزهاي سرد و سخت آسان تر باشد. او وعده هاي خوبي هم داد براي حل مشكل اما براي من نفس سفر او از نتايج آن مهم تر است. هرچند خدمت بي منت به مردم وظيفه مسئولان است كه از قضا شعار احمدي نژاد هم هست و بايد هم باشد. بايد هم مشكلات از سر راه مردم برداشته شود چه اصلا شايسته دارنده دومين ذخاير گازي جهان نيست كه روزگارش اين باشد. اصلا درست نيست كه زمستان ما را و مديريت ما را به ريشخند بگيرد. مايي كه داعيه هاي بزرگ و به حقي داريم نبايد در برابر مشكلات اين چنيني، اين گونه زمين گير شويم. البته مي دانيم و مي دانند مردم كه زمستان در همه جاي عالم مشكلاتي در پي دارد و بارها در خبرها خوانده ايم و شنيده ايم كه در فلان كشور چه تعداد انسان جان خود را در سرما از دست مي دهند و چه ها كه نمي شود، اما توقع ما خصوصا در حوزه سوخت و باز به خصوص گاز بالاست و قطع گاز و نبود سوخت براي ما كه روي انرژي خانه ساخته ايم، مسئله اي است كه هضم آن آسان نيست.هرچند، مردم ما در حوادثي چنين با مديريت مصرف به ياري هموطنان خود مي آيند اما مطالبه آن ها از مسئولان همچنان باقي است كه بايد با حسن تدبير و فراهم آوردن امكان ذخيره سازي، كشور را از فرو افتادن به شرايط بحراني نجات دهند و...
بازگرديم به ماجراي سفر رئيس جمهور به مازندران كه با مردم هم گفت و شنيد و براي تلخ گفته هاشان، تصميماتي گرفت كه ان شاء الله شيريني آن به زودي در كام مردم بنشيند و چنين باد هميشه.(ص-۶)

/ 0 نظر / 103 بازدید