بهشت را هنوز و تا همیشه به بها می دهند نه به بهانه

روایت این شمع و هزار پروانه

شمع و پروانه

این تنها یک قصه نیست

که بر سبیل عشق

دهان به دهان شود

از زبان شاعران

تا میان مردمان

شمع و پروانه

یک حقیقت است

- زلال و روشن-

که پروانه را

عطش نور است

و شمع را

شیدایی روشنی

و این است

طریق عشق

که پروانه را

به طواف شمع می کشاند

تا قصه شود عشق

غزل شود شیدایی

و نقش شود زیبایی

و دهان به دهان شود

از زبان شاعران

تا میان مردمان

و چنین بود حکایت بهشتی

مردی که بودنش

شرح آفتاب بود و ستاره

و شهادتش

بشکوه سرخی که

بهار را تقدیر چهار فصل زمین کرد

و زمان را

بر مدار عشق

به حرکت درآورد

تا انسان را

از«بودن منجمد»

تا رفعت «شدن مستمر» برکشد

و بر قله بنشاند

تا راز سجده فرشتگان عیان شود

و دوباره

ملائک به این آیه برسند که

تبارک ا... احسن الخالقین

بهشتی از یک نام به یک نماد تبدیل شد

نماد مظلومیت

در عین اقتدار

گلی شد در نگاه مردم

اما خار در چشم دشمن

تا جایی که پرشکوه

امام شهیدان به گواهی آمد که

بهشتی مظلوم زیست

و مظلوم مرد

و خار چشم دشمنان اسلام بود

شمع و پروانه

روایت شهیدی است

به نام بهشتی

که مردمان را با «بهاء» به سوی بهشت می خواند

و عارفانه می گفت

«بهشت » را به بها دهند

و به بهانه ندهند»

و خود نیز بهای بهشت را پرداخت

با«بهاء معرفت»

با جان بهشتی

و چراغ راه شد

«صراط مستقیم» را که به بهشت می رسید

و می رسد هنوز

و این رسمی است

برای آنانی که

در گذر از خویش

به خدا می رسند

و شهادت را زندگی می کنند

آن گونه که محمدحسین بهشتی

آیت ا... بهشتی

دکتر بهشتی چنین بود

معلم زندگی

و پرچمدار بندگی...

و مرد انقلاب و استوانه نظام جمهوری اسلامی

و یاور امام و عاشق ملت

شمع و پروانه

قصه بهشتی است

و هفتاد و دو تن

که در کربلای خویش

عاشورا را

از«سرچشمه» آغاز کردند

آغازی که پایان ندارد

اما تا همیشه ادامه دارد

مثل جاری یک رود

که تا همیشه می رود

از کنار لب هایی که

به قبله حسین (ع)

«یا لیتنا کنا معک»

می خواندند

در حسرت«فوز عظیم»

شمع و پروانه

قصه ای شد جاودانه

برای بهشتی و همه آنانی که

از طریق شهادت

راهی بهشت شدند...

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1392/04/06 شماره انتشار 18438 /صفحه اول و۲/عکس نوشت

/ 0 نظر / 95 بازدید