کار امروز وعده فردا

سیاه و سفید(١٢٩)

کار امروز را به فردا وامگذار، این یک رهنمود عمیق است برای زندگی و مدیریت زمان که از بس به هر زبان تکرار شده جامه ضرب المثل پوشیده است. یک ضرب المثل دیگر می گوید: هرگز کاری را که امروز قادر به انجام آن هستی به فردا مگذار زیرا «امروز» همان «فردایی» است که دیروز در انتظار آن بودی و این یعنی هشدار، که اگر به واگذاری امروز به فردا عادت کنی، کاری از پیش نخواهی برد و اگر همه عادت کنند، کاری به انجام نخواهد رسید.

هیچ فکر کرده اید، اگر مخترعان، و دانشمندان کار امروز را به فردا وا می نهادند، انسان هنوز در همان عصر نخستین می ماند؟ هیچ فکر کرده اید اگر قرار باشد مسافری رفتن را به فردا واگذارد، به هیچ جا نخواهد رسید؟  هیچ فکر کرده ایم چرا در آیات قرآن و در آموزه های دینی این همه بر تلاش و تکاپو تاکید می شود و ما را از واگذاری کار امروز به فردا که در تنبلی و بی برنامگی نمود پیدا می کند پرهیز می دهد «لیس للانسان الاماسعی» آدمی را به تکاپو و تلاش برای آینده بهتر می خواند در آیه ای دیگر خداوند سنت خویش را آشکارا بیان می کند که سرنوشت هیچ قومی تغییر نمی کند مگر آن که آنان در خود تغییر ایجاد کنند و این تغییر فقط با مدیریت زمان حال ممکن است. ما هنگامی می توانیم زندگی امروز و آینده خود را خوب بسازیم که امروز، بله، امروز، کار خود را انجام دهیم، امروز، «خویشتن» را چنان بسازیم که از ما هر کاری که سر بزند سزامند و سازنده باشد.

برای این هم باید اول سنگ هامان را با خودمان وابکنیم و از مسامحه کاری دست بشوییم و چنان که «برایان تریسی» می گوید: «یکی از راه های غلبه بر مسامحه کاری این است که فرض کنیم تنها یک روز فرصت داریم تا کارهایمان را انجام دهیم.» باید بدانیم شاید، هیچ وقت فردا فرصتی برای جبران امروز نداشته باشیم. هیچ کس هم به ما قول نداده است که در بازه زمان در اختیار ما، برای جبران امتحانات فردا، شهریور ماهی هم برای امتحان تجدیدی وجود داشته باشد. پس باید روی امروز متمرکز شویم، روی امروز و برنامه های امروز، روی برنامه های امروز و کارهایی که باید انجام شود پس چنان که «گراهام بل» می گوید:  «تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید، متمرکز کنید.

پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند» اگر قرار است در زندگی ما «ساختی» شکل بگیرد باید فرصت «سوز» فراهم شود و این هم میسر نمی شود مگر آن که تمرکز خورشیدوار در زندگی شکل بگیرد تا همه جا روشن شود پس باید از امروز، با انجام کارهای امروز گذشت و به فردا رسید با دستانی پر و باید دانست چنان که «لرد بایرن» می گوید:  «برای پیشرفت و پیروزی ۳ چیز لازم است: اول پشتکار، دوم پشتکار و سوم پشتکار» پشتکار داشته باشیم تا کارها به سامان و راه ها پیش پای ما باز شود.... دوشنبه/۱۲/۱۱/۸۸-شماره۱۷۴۷۸/ص۹

/ 0 نظر / 101 بازدید