وقف و ضرورت نگاه به عرصه های نو

 
وقف را باید وسیع گرفت، به گستره همه زندگی، متناسب با زمان هم باید نوشت که نیازها در گذر زمان ها متفاوت می شود اما «صدقه جاریه» یک جریان زلال هماره است که هیچ خشکسالی هم آن را از جریان نمی اندازد. اگر دیروز مسجد و مدرسه و ... نیاز اول جامعه بود تا مردم به معنویت و معرفت قد برکشند، امروز از آنجا که قد کشیدن انسان سوای مسجد و مدرسه به ساحت های نو و ابزار نو پدید هم نیاز دارد ،چه خوب است واقفان در این حوزه ها نیز وارد شوند و با گشودن گره ها، بستر را برای رشد همه جانبه آحاد جامعه فراهم آورند، به ویژه که امروزه حوزه نرم افزار، تولید کتاب، فیلم، فضای مجازی و حتی بازی های رایانه ای، از کلیدی ترین حوزه هاست که در ساخت هویت نسل نو، نقش به سزایی دارد و بیگانه نیز از این کوچه ها، به ذهن فرزندان این دیار شاهراه زده است و هر روز، بازی  طراحی می کند، نرم افزاری می سازد، فیلمی تولید می کند و سربازان فرهنگی خود را نه در هیبت کلاهخود و تفنگ به دست که در پوششی زیبا، بی آن که حساسیت برانگیز شود به خانه های  ما می فرستد و ما ... بگذریم. راحت عرض کنم، ما از این حوزه غفلت کرده ایم. نرم افزارهای علمی، فرهنگی و حتی قرآنی ها هم قیمت بالا دارد و هم قفل است تا از آن کپی نشود- که این در جای خود برای محفوظ بودن حق تولید کننده قابل احترام است- اما وقتی یک شهروند، سی دی نرم افزار قرآنی را که به قیمت بالایی خریده بود به من نشان داد و گفت با این قیمت حداقل ۱۰نرم افزار خارجی، شامل بازی و ... می توان خرید، بر خود لرزیدم، آخر وقتی سرباز در میدان جنگ، اسلحه نداشته باشد خیلی راحت شکار خواهد شد و ما الان - با هزار تاسف- نوخاستگان مان را بی تجهیز به میدانی می فرستیم، که تانک های فرهنگی دشمن آنان را زیر «شنی»های خود له خواهد کرد و آن وقت ما خواهیم ماند و نسلی که ترور شده است، بی آن که خود متوجه شود و آن روز، که آن مرد از نرم افزارها می گفت، یاد واقفان افتادم، این «سعادتمردمان» که در جریان وقف، عمر جاودانه می یابند، گفتم کاش فضایی فراهم شود تا این خیراندیشان به یاری سربازان فرهنگی جبهه اسلام بشتابند و با وقف در حوزه فناوری و ساحت های نوپدید، عرصه را بر تخریب چی های بیگانه تنگ کنند... چند روز پیش هم که بنده خدایی زنگ زد و گفت برادرم در آستانه ازدواج است و دست خالی، دارد آبرو و آرزوهایش را یک جا به باد می دهد باز گفتم، قلمی خواهم زد و از واقفان نیک اندیش دعوت خواهم کرد با وقف برای ازدواج آسان و عروسی عاری از گناه، نیازمندان مومن را در آغاز زندگی، پدروار یاری کنند و ... این امید را دارم و به دعا نیز از حضرت خداوند می خواهم، واقفان را به حوزه های نوپدید و ساحت های تازه که از قضا بسیار اثرگذار نیز هست، رهنمون شود تا از این پس شاهد وقف هایی در حوزه زندگی، ورزش، فرهنگ، فناوری و حتی بازی های رایانه ای که با ذهن نسل نو ارتباط برقرار می کند باشیم و ... ان شاء ا... چنین شود!

خراسان - مورخ چهارشنبه 1392/10/11 شماره انتشار 18589 /صفحه۱۶/بدون موضوع

/ 0 نظر / 91 بازدید