آقای دکتر بشاش و آرزوی رهبر انقلاب

 

گاه یک لبخند بیشتر از هزار دارو برای بیمار موثر است. لب های به خنده شکوفا شده پزشک و کادر درمانی اگر از دست هاشان شفابخش تر نباشد، اثر کمتری هم نخواهد داشت این را بسیاری از کسانی که بیماری آنان را به بیمارستان و حتی اتاق عمل کشانده است می توانند گواهی دهند، انرژی مثبت، روحیه امید و نشاط در کنار اندیشه های خلاق و تدبیرهای طبیبانه، می تواند معجزه کند این درست که اعجاز و شفا هر دو از حضرت حکیم متعال است اما حضرت خالق، خلق برگزیده و خلیفه خود را هم بدان کرامت بخشیده است، بنابراین انسان با اعجاز خویشاوند شده است و دستان طبیبان سفید و سبزپوش که با قلب سرخ خود پرچم ایران را کامل می کنند آن قدر پیشرفت کرده اند که آقایی طب جهان شایسته آنان است که نام عزیز ایران را پرافتخارتر از دیروز بر لب ها می نشانند.

بگذریم، حرف از حضور روحیه در فرآیند درمان بود که من خود شاهد آن بودم. این را هم البته می دانم کادر درمانی به علت مواجهه با بیماران فراوان به قاعده مثل خود بیمار حساس نیستند اما آن قدر حساسیت و وجدان کاری دارند که کارها را به سامان برسانند چنان که من خود در بخش کلیه و اورولوژی بیمارستان امام رضا(ع)، این را دیدم، از جدیت و حساسیت دکتر بشاش و جوانی که دغدغه مند و پرنشاط ریز به ریز فرآیند درمان را پی می گرفت، آزمایش ها را کنترل می کرد، با استادان فن به مشورت می نشست، تا کادر اتاق عمل که اوج روحیه بودند و در تعامل با بیمار اوج انرژی مثبت و تا کادر پرستاری و بهیاری که سنگ تمام می گذاشتند.

دکتر بشاش با لبخندش روحیه می داد، با شوخی هایش بیمار را به امروز و فردا امید می داد و با تاکید به این که شفا را از خدا و امام حسین(ع) بخواه دل و جان بیمار را با معدن شفا گره می زد. مزاح تکنسین های بیهوشی و... هم بیمار را با لبخند به بیهوشی می برد و رفتار پرستاران هم او را با لبخند به هوش می آورد تا در کنار درمان جراحی و داروی شیمیایی، انرژی مثبت و مومنانه بیمار را برای سلام به سلامتی آماده کند.

این رفتار، آدمی را یاد کلام حکیمانه رهبر انقلاب می اندازد که فرمودند، باید به سمتی برویم که بیمار جز درد بیماری درد دیگری نداشته باشد، حالا با وجود کادر درمانی مومن و متخصص که اگر با نظام جامع بیمه ای همراه باشد می توان به تحقق این آرزوی رهبر انقلاب امید بست، چتر بیمه و حمایت را مسئولان باز کنند، کادر درمانی، امید وانرژی مثبت را در کنار مداوا به بیمار منتقل کنند، آن وقت چند گام به نظام سلامت مومنانه نزدیک خواهیم شد....

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1391/06/05 شماره انتشار 18201

/ 0 نظر / 113 بازدید