مطبوعات و آینه های روبه رو

درس نوروز نو شدن است و نو کردن دیدارها و دلدادگی ها همچنان که زمین نو می شود، زمینه ها هم فرصت نو شدن می یابند و دیده ها چنان به مهر پلک ها را بازمی کنند و به تماشا می خندند که ذخیره یک سال «یاد» کردن را برای دل فراهم می کنند و حالا قصه ما اصحاب قلم و اهالی مطبوعات با نمایشگاه مطبوعات چنین است. سفره داری کردیم از جنس کلمه و کلام برای فرهیخته مردمی که به میهمانی معجزه ماندگار می آیند. این را هم فرصتی می دانیم برای خویش، فرصتی از جنس سعادت تا خود را در آینه نگاه مردمانی ببینیم که از صداقت سرشارند و زبان شان پر از عطر صراحت است چنان که در همین نمایشگاه از کلام پیری از اهالی مدیریت شنیدیم و آموختیم، ضرورت حرفه ای گری رسانه ای را درس تکرار کردیم که اگر رسانه ای به اخلاق دینی و حرفه ای وفادار نباشد مخاطبان هم این بی وفایی را با کنار گذاشتن پاسخ خواهند داد. او بر این نکته هم تأکید داشت که «باید» اهالی قلم به «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» باور داشته باشند و به گاه نوشتن حریم ها را حرمت بگذارند و چنان بنویسند که به گاه حساب، کتاب اعمال شان نمره ۲۰ بگیرد. او می گفت و تأکید هم داشت که «بسط آزادی قلم و بیان» وظیفه حاکمیت است اما این یک «تکلیف» را هم برای اهالی رسانه به وجود می آورد تا مسئولانه پاس بدارند و حریم حریت را خود اولین نگهبان باشند او می گفت و من اگر بخواهم لب سخنانش را در چند کلمه خلاصه و تقدیم شما کنم می نویسم «روزنامه نگاری مومنانه و حرفه ای» بله با روزنامه نگاری حرفه ای و مومنانه است که می شود هم نقد کرد و به گاه ضرورت یقه گرفت و هم می شود نقش خویش را به عنوان رکن چهارم دموکراسی به خوبی ایفا کرد و هم به قلم نگهبان آزادی بود و از آزادگی هم حراست کرد. بله نمایشگاه مطبوعات فرصتی بود برای روبه رو شدن با نگاه های تازه و شنیدن حرف های تازه و دریافت پیام های نو. البته نگاه های نو فقط در کلام اهل اندیشه متولد نمی شود، گاه در چشمان به اشک نشسته یک جوان دلخسته طلوع می کند که وقتی نامش به عنوان میهمان امام رضا(ع) در قرعه کشی غرفه روزنامه خراسان اعلام شد چشمانش به جای زبانش حرف می زد با الفبای اشک و چه کسی می گوید زبان بهتر از چشم ها می تواند حرف بزند؟ چه کسی می گوید صراحت حرف ها از اشک ها بیشتر است؟ چه کسی است که نداند عیار صداقت اشک ها و چشم ها هم تراز ابرها و باران هاست؟ بله، نمایشگاه مطبوعات فرصت نگاهی نو،فصلی تازه و حرفی ماندگار بود و به پایان آمد. اما ما در آغاز گفتیم. چنان که پس از نوروز دید و بازدیدها، در آغاز کار و تلاش قرار می گیریم به بسم ا... الرحمن الرحیم...

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1393/08/24 شماره انتشار 18833 /صفحه5/فرهنگی

/ 0 نظر / 95 بازدید