نسل سوخته نه، نسل خود ساخته ایم

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اگرچه برای «جمهوری اسلامی» یک پشتوانه قوی و آرامشی  قرین اعتماد به همراه داشت اما یک زلزله هم شکل داد با ریشتر بالا که ارکان باورها و برنامه های دشمنان را به لرزه درآورد.

آنان امروز می دانند، هر گزینه ای که روی میز بگذارند، ملت آن را روی زمین یا حتی روی همان میز ناکام خواهد گذاشت. این حضور پرحماسه، درس های فراوان دیگر هم داشت از جمله اینکه ما بر این باور به یقین مضاعف رسیدیم که نسل انقلاب، مثل خود انقلاب زنده و پرتکاپوست. و «سوخته» کسانی هستند که این نسل را، «نسل سوخته» می دانند والا نسلی که به فهم قیام و جهاد و اجتهاد رسیده است، هرگز «سوخته نیست» بلکه نسل «خود ساخته» است، نسلی که چون خود را ساخته است، هم می تواند آتش به خرمن جهل و ظلم و ستم بزند و ستمکاران را جباران را، بدکاران را به زیر کشد و هم می تواند، بنای رفیع عدل و داد و دانایی را پایه بگذارد و خشت خشت، تا ثریا برکشد و نیک تدبیران و خوب کرداران و حق باوران را بر جایگاه حق خویش بنشاند و به یاری حق برخیزد. «نسل خود ساخته» اهل ساختن است ساختن و پرداختن. این نسل نه کم می آورد و نه کم می گذارد. بلکه همواره بر مدار حق گام برمی دارد، کار انجام می دهد و برنامه ها به سرانجام می رساند. نفهمیده است آن کس و نفهمیده اند کسانی که نسل انقلاب را«نسل سوخته» می خوانند، مگر نسلی که به فهم انقلاب، در درک فیض عظیم شهادت رسیده و مبداء و معاد به باور عملی اش تبدیل شده است، «می سوزد»؟ نه، ما نسل انقلابیم، نسل شهادتیم، نسل جاودانه و ماندگاریم. ما پرشکوه ترین فرازهای تاریخ این ملک را رقم زده ایم. ما رژیم ستمشاهی را با همه پیشینه دراز ۲۵۰۰ ساله اش نقطه پایان گذاشته ایم. ما شانه این ملک را از زیر بار استعمار و استبداد بیرون کشیده ایم. ما برای آزادی و استقلال این ملک خون داده ایم، ما برای عزت ایران، از عزیزترین هایمان گذشته ایم ما در برابر یک «جنگ جهانی» تمام عیار تمام قد ایستاده ایم و از ده ها کشور اسیر گرفته ایم، ما همپای زمین ایران، زخم خورده ایم، اما پا پس نکشیده ایم ما مثل خاک این ملک تیر خورده ایم، ترکش خورده ایم، اما ذره ای آری ذره ای از خاکمان را به متجاوزان کافرکیش نداده ایم. ما به اسارت رفته ایم اما نگذاشتیم، گوشه ای از خاک این ملک در اسارت بماند، ما از عزت و آزادی به جان حراست کرده ایم، ما نسل سوخته نیستیم، ما نسل خودساخته ایم و امروز نیز همان نسل پرشکوه، پای به میدان دارد و ۲۲ بهمن شاهد صادق این حضور پرشکوه است...

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1392/11/24 شماره انتشار 18623 /صفحه اول

/ 0 نظر / 105 بازدید