سالِ نو، رفتارِ نو!


سال نو شد و تقویم 1397 از صفحات نانوشته ای می گوید که باید توسط خودِ ما پر شود. اما چگونه می نویسیم آن را و این صفحات سفید را به چه رنگی، تحریر می کنیم تا خداوند هم سرنوشت ما را تقدیر فرماید؟ چقدر خوب خواهد بود که صفحات را زیبا و بی غلط بنویسیم به گونه ای که از حرف به حرف ما، عطر معرفت بر خیزد. چقدر خوب خواهد بود در سال پیش رو، به زیبایی ها رو کنیم تا زشتی ها هیچ فرصتی برای برزوز نداشته باشند. چقدر خوب خواهد بود تا نگاه مان به همه چیز و همه جا، درس آموز باشد. باور کنید اطلب العلم من المهد الی الحد و اطلب العلم ولو کان کافرا و... احادیثی از این دست، فقط به آموختن فلسفه و طب و شیمی و فیزیک نیست بلکه به یاد گرفتن درس زندگی نیز هست پس اگر فرصت مسافرت دست داد و یا در همین فضای مجازی و اینترنت هم به گشت و گذاریم، یادمان باشد که زیبایی های رفتاری دیگران را ببینیم و یاد بگیریم چنانکه استاد الهی قمشه ای از دیار دور برای مان هدیه ای درس آموز می آورند به این عبارات که ؛

اولین روزهایی كه در سوئد بودم، یکى از همکارانم هر روز صبح با ماشینش مرا از هتل برمی‌داشت و به محل کار می‌برد. ماه سپتامبر بود و هوا کمى سرد و برفى بود. ما صبح‌ها زود به کارخانه می‌رسیدیم و همکارم ماشینش را در نقطه دورى نسبت به ورودى ساختمان پارک می‌کرد. 

در آن زمان، ٢٠٠٠ کارمند کارخانه اسکانیا با ماشین شخصى به سر کار می‌آمدند. روز اول، من چیزى نگفتم، همین طور روز دوم و سوم. روز چهارم به همکارم گفتم: "آیا جاى پارک ثابتى داری؟ چرا ماشینت را این قدر دور از در ورودى پارک می‌کنى؟ در حالى که جلوتر هم جاى پارک هست؟"

او در جواب گفت: "براى این که ما زود می‌رسیم و وقت براى پیاده‌رفتن داریم. این جاها را باید براى کسانى بگذاریم که دیرتر می‌رسند و احتیاج به جاى پارکى نزدیک‌تر به در ورودى دارند تا به موقع به سرکارشان برسند. مگه تو این طور فکر نمی‌کنی؟"

این ماجرا را دوباره بخوانید و آن را با رفتار خودمان مقایسه کنیم آیا فکر نمی کنید که در سال نو باید رفتار هامان را هم نو کنیم؟ نباید نگاه مان را به جامعه چنان تنظیم کنیم که ایثار و کمک به دیگران به ذاتی رفتار ما تبدیل شود؟ آنان بی هیچ ادعایی دارند مسلمانی می کنند با اینکه مسلمان نیستند اما ما مسلمانان چگونه مسلمانی می کنیم؟ خیابان ها گواهی دهنده این مسئله است! اینکه می گویند"فرهنگ عامل اصلی در پیشرفت جوامع بشری است" یک حقیقت است، آنان رفتاری چنین دارند در همه حوزه ها که پیشرفت می کنند و ما هم اگر خواهان پیشرفت ملی هستیم باید نگاهی چنین داشته باشیم. باید ایثار را زندگی کنیم باید دیگران را و شرایط شان را درک کنیم آن وقت دیگران هم ما را خواهند فهمید و همه چیز زیبا خواهد شد. سال نو را با نوسازی رفتار خود گرامی بداریم....

ب / شماره 3591 / سه شنبه 14 فروردین 1397 / صفحه اول و 3


/ 0 نظر / 101 بازدید