می ایستیم پای یکپارچگی وطن

آن چه پشت سر گذاشتیم، یک موج بود که به هر روی فرو نشست اما قطعا آخرین موج نبود که هوشیار باید باشیم برای موج های دیگر. این هم تحلیل نیست بلکه نتیجه خوانش داده هایی است که بر زبان آمریکایی ها، سعودی ها و صهیونیست ها، جاری می شود. داده هایی که در اتاق های فکر دشمن روی آن کار می شود. برنامه می ریزند و اجرای خط به خط اش را هم با پول “گاو شیرده سعودی” دنبال می کنند. آن ها همه توان خود را می گذارند تا توان ما را به صفر برسانند اما این سو ماییم که باید هوشیار و بیدار و بینا، به مواجهه برخیزیم این طرح ها را. مهمترین راه مواجهه و حتی مقابله، افزایش “تاب آوری ملی” است. باید برای رسیدن به هدف بزرگ استقلال و آزادی، مصائب را هم از سر بگذرانیم. البته مسئولان باید کاری کنند که با کمترین هزینه و فشار، پشت سر بگذاریم این مراحل سخت را. شفافیت و صداقت و اقناع مخاطب از جمله همان کارهایی است که حتما باید انجام گیرد تا مردم در میدان بمانند. اصلاح امور، برخورد با انواع مفاسد، مجازات مفسدان از هر تیره و تبار و جناح و خانواده، صداقت ما را گواهی و راه را برای شفافیت هموار خواهد کرد. اقناع مردم هم پیامد آن برخورد و این صداقت است که با دیدن تلاش مسئولان برای کاهش مشکلات، غنی سازی هم خواهد شد. این غنی سازی هم هزار بار مؤثرتر و دارای توان بازدارندگی افزون تر از “غنی سازی هسته ای” است که می تواند برنامه های دشمن را بر هم زند. با رویکردی چنین به چنان همبستگی و اقتداری می رسیم که خواب تجزیه ایران برای خواب بینندگانش به کابوس تبدیل خواهد شد. واقعیتی که به تجربه می توان دریافت این است که ملت ایران، حرمت و کرامت می خواهد. عیار صداقت و همت برای بهبود اوضاع را می شناسد و چون متولیان را بر این مدار ببیند، با همه وجود پای کار می آید و محور حرکت دشمن را در هم می شکند.

ملت هم که پای کار باشد، کار از دست شان به در خواهد شد. فکر می کنم رویکری چنین از سوی مسئولان و حمایتی تمام قد از سوی مردم نوش دارویی است برای زخمی که معاون اول رئیس جمهور می گوید می خواهند دشمنان ایجاد کنند. به گفته جهانگیری، آمریکایی ها فشار حداکثری خود را بر زندگی مردم ایران متمرکز کرده اند، شرایط کنونی جزو سخت ترین شرایط پس از انقلاب اسلامی است. او به این خبر هم تصریح می کند که؛ امروز ایران در خطر است آمریکایی‌ها، سعودی‌ها و صهیونیست‌ها به دنبال زمین زدن ایران هستند. تنها راه مقابله با آنها- نیز- اجماع و اتحاد است تا بتوانیم با کمک فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و دلسوزان کشور تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم. جهانگیری آرزوی شیطانی شان را چنین برملا می کند که؛ تصور و انتظارشان این بود در اثر فشار این جنگ اقتصادی؛ اقتصاد ایران به فروپاشی می‌رسد و در اثر فشار سنگینی که به جامعه وارد می شود، اعتراضات در جامعه شکل می گیرد و نهایتا منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی و حتی فروپاشی تمامیت ارضی ایران می‌انجامد. بله، چنین می خواستند و می خواهند هنوز اما انگار باز هم نشناخته اند ایرانیان را که اگر هزار بلا ببینند و هزار اختلاف داشته باشند، نام ایران و یکپارچگی وطن که به میان آید هم چشم بر مشکلات می بندند و هم اختلافات را از یاد می برند و یک صف واحد می شوند به نام ایران. بله مردم پای وطن، پای انقلاب، می ایستند و این مسئولان هستند که باید با همه وجود به میدان آیند تا عرصه، مطابق خواب و خواست دشمنان وطن، صحنه آرایی نشود. آنان که پای کار بیایند مردم تمام قد برمی خیزند چه وطن را از جان عزیزتر می دارند مردم شریف ایران و از دیر باز خوانده اند؛ چو ایران نباشد تن من مباد/ بدین بوم و بر زنده یک تن مباد….


ب / شماره 4067 / چهارشنبه 13 آذر 1398 / صفحه3

http://birjandemrooz.com/?p=12531


/ 0 نظر / 19 بازدید