بازگشت به سیره رزمندگان، دوای درد امروز

برخی عملیات ها در دفاع مقدس، متفاوت، ممتاز و تاریخ ساز بودند مثل فتح المبین، مثل بیت المقدس و والفجر ۸ و کربلای ۵٫ البته من کربلای ۴ را هم عملیاتی تاریخی و تاریخ ساز و فرهنگ ساز می دانم اما کربلای ۵ فراتر از یک عملیات، یک حماسه بود، حماسه ای پرشکوه که در آن یک ملت مظلوم در محاصره و تحریم اما با توکل به خدا و اتکال به قدرت لایزال ایمان، پشت ارتشی را به خاک مالید که مستظهر به پشتیبانی توامان بلوک شرق و غرب بود. ما در کربلای ۵، خطوط دفاعی انباشته شده از موانعی را درهم شکستیم که کارشناسان نظامی جهان روی شکسته نشدن آن شرط بندی می کردند، آنان به «سحر قدرت» و موانع باور داشتند اما رزمندگان ما را نفسی پاک و خداباور بود که همه سحرها را باطل می کرد، هر چند ساحران به سجده نیفتند و به خدای ما ایمان نیاورند و همچنان بر مدار فرعون قدرت بچرخند. ما در منطقه عملیاتی کربلای ۵ از “نیل” موانع گذشتیم و سپاه “فرعون”های زمان را به محاق بردیم. ده ها شبانه روز جنگیدیم آن گونه که نه شب از روز بازشناخته می شد نه روز از شب، بسیاری از شب ها را در طول مراحل مختلف این عملیات با چشمانی هوشیار و بیدار به صبح پیوند زدیم و روزها را نیز به شب رساندیم. در این عملیات بود که ماشین جنگی ارتش عراق به گل نشست و رؤیاهای صدام یکی از پی دیگری با تعبیری معکوس مواجه شد و نقشه هایش نیز یکی از پس دیگری نقش بر آب شد.در این عملیات بود که بیش از ۸۰ فروند از جنگنده بمب افکن های عراقی که با فناوری برتر شرق در قالب میگ و سوخو و توپولوف حضور داشتند و با فناوری غرب در قالب میراژ و… به میدان آمدند ساقط شد و صدها دستگاه تانک و صدها قبضه توپ و دیگر تجهیزات مدرن دشمن یا نابود شد یا به غنیمت درآمد تا عملا ماشین جنگی صدام سخت ترین شرایط را تحمل کند. کشته و زخمی شدن ۴۰هزار نیروی کارآزموده جنگی دشمن از دیگر دستاوردهای این عملیات پیروزمندانه بود که ده ها تیپ و گردان را از گردونه نبرد خارج کرد و قدرت تهاجمی و توان تدافعی دشمن را در هم شکست تا جایی که «آبزرور»، چاپ پاریس در این باره نوشت:«برای اولین بار از آغاز جنگ تاکنون، ناظران و کارشناسان غربی درباره امکانات دفاعی عراق دچار تردید شده اند.» هفته نامه «نیوزویک» نیز نوشت:« تهاجم ایرانی ها در نزدیکی بصره، حداقل یک مسئله را در خصوص جنگ ایران و عراق تغییر داد و آن این مسئله است که برای اولین بار طی چند سال گذشته این احتمال را که یک طرف حقیقتا بر دیگری پیروز شود مطرح ساخته است. «آری» حماسه کربلای۵ بسیاری از معادلات نظامی، تبلیغاتی، سیاسی و… را به نفع ایران تغییر داد و این رهاورد شهدا و رزمندگانی بود که تا آخر ایستادگی کردند. در این پیروزی اما باید یک سهم جدی برای شهدا و رزمندگان عملیات کربلای۴ در نظر گرفت که اگر نبود جانفشانی های آنان، اگر نبود دعاهای آنان و اگر نبود غربت و مظلومیت آنان نمی شد در فاصله ای چند روزه که دشمن به جشن برخاسته بود، حماسه ای چنین بزرگ خلق کرد. در کربلای ۵ با تواضع و توکل و توسل به خط زدیم و موفق شدیم. خود را ندیدیم و موفق شدیم. امروز هم باید خود را نبینیم و نبینند مسئولان و برای خدا، مردم را ببینند و به خدمت برخیزند تا معبرهای قفل شده باز شود. دیروز از موانع شرقی و غربی گذشتیم امروز هم باید از تحریم های استکباری عبور کنیم. این شدنی است اگر کارگزاران نظام به سیره مردان کربلای ۵ برگردند…....

ب / شماره 3534 / چهار شنبه 20 دی 1396/ صفحه اول و 3
/ 0 نظر / 92 بازدید