هاشمی سازندگی رفسنجانی ایران

امروز تقویم بر پیشانی خود سه مناسبت دارد و امشب نیز برگی بر آن می‌افزاید. به حساب تاریخ اگر بخواهیم بنویسیم، به قیام خونین مردم قم (١٣۵۶) خواهیم رسید که یکی از فراز‌های بلند تاریخ انقلاب است. آنگاه به درک جلوه‌ای دیگر از عاشورا در دفاع مقدس خواهیم رسید در عملیات کربلاى ۵ (١٣۶۵) و آنگاه به سال ١٣٩۵ خواهیم آمد و سوگوار آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی خواهیم شد که در این روز و در آستانه رحلت امیر‌کبیر (١٢٣٠) بر این برگ پر‌تقدیر تاریخ امضا نهاد. جالب این است که این هر سه مناسبت دیگر هم به آیت‌ا... گرهی نا‌گشودنی خورده است، از قیامی که نهضت را در فرازی شکوهمند نهاد، همان نهضتی که امام کبیر انقلاب، حیات هاشمی را در آن جاری می‌دید و فرمود: «بدخواهان بدانند هاشمی زنده است چون نهضت زنده است.» و عملیات کربلای ۵ که با فرماندهی هاشمی، ارتش عراق را در گل نشاند. قصه ارادت آیت‌ا... به امیر‌کبیر هم در حرف‌به‌حرف کتاب «قهرمان مبارزه با استکبار» موج می‌زند و این‌چنین چهار مناسبت به یک فصل می‌رسد تا این نوشته را نقطه بگذاریم و از سرخط بنویسیم در‌باره مردی که دارای ابعاد گوناگون بود و حاصل جمع آن نیز بعد هاشمی انقلاب را تشکیل می‌داد، مردی که همواره از زمان خود جلوتر بود و در تنهایی این واقعیت هم بارها به باران سنگ تخریب و تهمت گرفتار می‌آمد اما به مدد شرح صدر خدادادی از آن گذشت. آیت‌ا... را اگر بخواهیم به شرح قلم بگشاییم، باید مثنوی‌ای بنویسیم بیش از هفتاد من اما روزنامه‌‌نویس را باید که از آن دریا قطره‌ای بردارد و همان را چشم به چشم بگرداند و گوش به گوش برساند تا بشناسند خلایق مردی را که یک قطره و یک جلوه‌اش می‌شود اینکه در کوران جنگ، باز صلح برای او چنان اصالت دارد که می‌کوشد به عزتمندانه‌ترین شیوه، تفنگ‌ها را به نفع زندگی، خاموش‌باش دهد. او به توسعه ایران هم نگاهی کرامند داشت و این نگاه را در جنگ و صلح و سازندگی و اصلاحات و همه تاریخ انقلاب پی می‌گرفت..... شهر آرا / شماره : ۲۴۵۵ / سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶/ صفحه اول و 2 http://shahrara.com/js,text.ajax?y=1396&m=10&d=19&p=1&n=11
/ 0 نظر / 92 بازدید