کلامش ملکوتی بود، شیخ شهید

برای حجت الاسلام والمسلمین شهید شیخ احمد فاضل

بوی زندگی می داد

کلماتی که از لبانش

- بسان چشمه ای بهاری-

می جوشید

حرف به حرف

که کنار هم می نشست

و به کلام برمی خاست

پر از شهد بود

شیرین تر از عسل

با طعمی از بهشت

سخنش انذار بود

و اشارت هایش بشارت

به ترجمه ای می مانست

از آیه قرآن

«فلولانفرمن کل فرقة

منهم طائفة

لیتفقهوا فی الدین

ولینذروا قومهو اذارجعوا...»

تفقه کرده بود

به اجتهاد

به جهاد

حجره های مدارس

و سلول های زندان ستمشاهی

هر دو گواهی می دهند

شرح تفقه شیخ را...

و کلامش گواه بود

این اجتهاد را

کلام کلیدی اش این بود

«فی حلاله حساب

و فی حرامه عقاب»

او آمر به حلال بود

و باز می داشت از حرام

به هر شکل

در هر کجا...

شیخ بود

شاهد بود

و اهل شهود

حیف بود شهید نشود

مردی که نامش چنین بود

حجت الاسلام والمسلمین احمد قاینی نجفی

که همه به نام فاضل می شناختند

و چنین هم جاودانه شد

شهید حجت الاسلام والمسلمین فاضل...

  خراسان جنوبی - مورخ چهارشنبه 1393/07/02 شماره انتشار 18793/صفحه2/اخبار

/ 0 نظر / 96 بازدید