صفحه سفید حوادث!


سایت های خبری و خبرگزاری ها را رصد می کنم. خبر حوادث خیلی کم است و این خود یک خبر خوشحال کننده  است برای من برای شما و برای همه، کاش روزی برسد که هیچ  خبر حادثه ای نباشد، یعنی حادثه ای رخ ندهد تا از آن خبر بنویسند کاش روزی برسد که هیچ جرمی روی ندهد، هیچ کس عنوان مجرم نگیرد، بر هیچ کسی هم جرم واقع نشود و آن روز، چقدر خوب خواهد بود، اگر رخ دهد اما تا آن روز، من به همین روزهایی که خبر حادثه کم است دلخوشم و دوست دارم و دعا می کنم این روزها در تقویم ما روزافزون شود. دعا می کنم، یک روز، صفحات حوادث روزنامه ها سفید چاپ شود تا دانش آموزان بر آن، زندگی سرشار از آرامش وعشق را نقش کنند. دعا می کنم روزی برسد که دادگستری ها و دادسراها و کلانتری ها، حتی یک مراجعه کننده نداشته باشند. چنان که آرزو می کنم همه پزشکان بی کار شوند و مردم با درست مصرف کردن و درست زندگی کردن، نیاز به پزشک نداشته باشند و در حوزه اجتماعی نیز بر اساس فرهنگ ایرانی-اسلامی، چنان انسانی لحظه ها را پشت سر بگذارند که سرشان به بلندای آسمان در فراز باشد و دست و دل شان مثل آب چشمه پاک باشد و نگاهشان زلال و هیچ کس را سروکار با پلیس و قضا و ... نیفتد. دعا می کنم که روزی پلیس و قاضی و ... هم بی کار شوند و این اگرچه یک آرزو است به آرزو دست به دعا برداشتن بر کسی که طالب آرامش و سلامت مردم است، عیب نیست که حسن هم است و این دعا زمانی اجابت خواهد شد که براساس سنت خداوندی، ما خود، هرکداممان همه صلاحیت ها را در خویش بارور و همه رذیلت ها را از ذهن و ضمیر و دل و جان و جسم پاک کنیم. این دعا زمانی اجابت خواهد شد و آرزوها سبز که ما هرکداممان، به سلامت برسیم و از جمع آحاد سالم و قانونمند و صلاحیت مدار است که جامعه سالم و قانونمند و جامعه صالح شکل می گیرد. پس به فکر اصلاح خود باشیم در گام اول و در گام دوم، دست دیگران را بگیریم واز فقر فرهنگی و اخلاقی نجاتشان دهیم. یادمان باشد، کمک به فقیر اقتصادی تنها وظیفه ما نیست. یاری رساندن به فقیران فرهنگی ولو به اندازه یک جمله خوب نیز وظیفه ماست. نگوییم با یک جمله من و تو چه خواهد شد که دشت از رویش تک تک گل ها جامه بهار می پوشد و دریا و اقیانوس هم حاصل جمع قطره هاست و زمین و کوه نیز از جمع ذرات خاک شکل گرفته است، پس قطرات کلمات و گل های جملات را کم نگیریم که فراوان ارزش دارند. قدر بدانیم این ارزش ها را و به اندازه یک کلام و یک لبخند به هم کمک کنیم. آن وقت آرامش و روشنی، بسترساز رشد اخلاقیات خواهد شد و خبرگزاری ها، لینک های حوادث را پاک خواهند کرد و روزنامه ها نیز صفحات حوادث را سفید چاپ خواهند کرد به سفیدی دست و دل مردمان خوب که ایمان را به عمل درآورده اند...
" دیروز، سایت ها و خبرگزاری ها را در جست وجوی اخبار حوادث رصد کردم. خبرها کم بودند و این خوشحالی مرا فراوان کرد و خدا کند این خوشحالی کامل شود و ...
یادمان باشد، این بی خبری و کم خبری، خود یک خبر خوب است. یک خبر بسیار خوب! (ص-۱۳)

/ 0 نظر / 4 بازدید