فرشته، چشمان تو را رصد می کند

باران می بارد

نه از ابرها

و آسمان

که از چشم ها

چشم هایی که در زمین

آسمان را نقش می کنند

و از آسمان خویش

بر زمین دل

نور می بارند

و از زمین دل

چشمه هایی می جوشد

- زلال و جاری -

که فرشته ها را دچار خویش می کند

باران می بارد

نه از ابرها

که از چشم ها

که در هر گوشه حرم

فرشته ها را

به تماشا می خوانند

و این بار

نه آدم ها ستاره ها را

که فرشته ها

چشمان آدم ها را

رصد می کنند

و از جادوی بادام چشم هاشان

هلال ماه نو را

عید می گیرند

باران می بارد

نه از ابرها

که از چشم ها

که زلال ترین

مایه حیات را

فرو می بارند

نه بر زمین

که بر ضمیر

نه بر جهان

که بر جان

جانی که اگر سبز شود

و جامه بهار پوشد

جهان را هم

سبز در سبز

بهار خواهد کرد

گل خواهد داد زمین

مثل جان مردمان

عطرآمیز خواهد شد

هم زمین و هم زمان

وقتی اجابت شود

اشک چشم ها

و دعای دست ها

در حرم امام هشتمین شیعیان(ع)

و طلوع کند

آخرین حجت خدا

امام جان و ایمان

ولی زمین

و امام زمان(عج)...

باران می بارد

نه از ابرها

از چشم ها

و جاری می شود عشق

در کوچه هایی که

با اشارت ابروی

حجت خدا باز می  شود...

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1391/06/12 شماره انتشار 18207 /صفحه اول و7/فرهنگی

/ 0 نظر / 114 بازدید