اعتدال برای اعتلای ایران

 

افراط و تفریط اگرچه به ظاهر ضد یکدیگر هستند و مسیر حرکتشان نیز عکس یکدیگر است، اما نتیجه آن یکی است؛ افتادن از پشت بام. فقط فرق در این سوی و آن سوی بام است والا افتادن هست و خرد شدن استخوان نیز هم، مردمان عاقل اما اندازه  نگه می دارند و در مشق زندگی پشت بام نیز مساحت آن را در نظر می گیرند تا به پرتگاه دچار نشوند. چنان که در عرصه حساب نیز ترازو چنان میزان می  کنند، که پله های آن قرین هم باشد، در نگاه به جامعه نیز، نه سیاه می بینند و نه سپید، بلکه آن چه هست می بینند و آن چه باید، می گویند. اصحاب میانه و سالکان مشی اعتدال، از میانه به اصلاح برمی خیزند و در نگاه و حرف و عمل نیز از «حذف» گریزانند که اصلاح گر، شاخه و برگ اضافی را هرس می   کند آن هم برای شاداب تر شدن درخت و ... بگذریم. خورشید ۲۴ خرداد ۹2 از میانه افق به اعتدال برآمد و مردمان، تقدیر خویش را بر انصاف و اعتدال نوشتند تا نامی که از صندوق ها برمی آید و بر تارک تاریخ می نشیند، مردی باشد که می خواهد کلیددار اعتدال و تدبیرگر میانه روی باشد و برای همه مردم، «امید» به سوغات آورد و حق نیز همین است که «میاندار» را مردانی میانه و زنانی اعتدال گرا به یاری برخیزند، و باید که بستر برای اهل میانه و اعتدال فراهم باشد تا در این عرصه، همه توان خویش را پای کار آورند و مباد که دیو دو سر افراط و تفریط از دو سو بر امید یک ملت بتازد و بر باور مردم سیلی بزند. هوشیارند مسئولان و هوشیاریم ما مردم که چنین نشود و امیدواریم ، دیگ هایی که اصحاب افراط و تفریط بار گذاشته اند زمین گذاشته شود و ... باور دارم و به باور مردم نیز مومنم که باید در انتخاب «یاران روحانی»، بیش از هر شاخصه ای اعتدال و میانه روی مدنظر باشد و کسانی کلیددار مدیریت و وزارت شوند که در کلام امام علی (ع) به این باور رسیده باشند که «الیمین والشمال مذله و طریق الوسطی هی الجاده» پس پای از راست روی و چپ روی بکشند و مسافر جاده ای شوند که ما را به مقصد می رساند. علاوه بر این باور داریم باید متخصصان را به کار گرفت و توان تخصص و توش تقوا را مدنظر داشت نه گرایش و تابلوی فلان حزب و جناح را، که وقتی برای بیماری به پزشک مراجعه می کنیم، نشنیده ایم و ندیده ایم که کسی از گرایش سیاسی او بپرسد، که بیمار را با آن کار نیست و او به دنبال یافتن درمان خویش در نسخه پزشک است، چنان که صاحب خودروی خراب هم از تعمیر کار و مهندس، توان عیب زدایی و اصلاح می خواهد و برایش اهمیت ندارد، که سویه فکری سیاسی آقای تعمیر کار چیست و مهندس در کدام حزب می نشیند، مردم ما می خواهند توانمندان صاحب صلاحیت از همه جریان های فکری، رئیس جمهور منتخب را یار و کشور را بال باشند و مدیران و دانایان به حاشیه رانده شده نیز به وسط میدان و متن ماجرا بیایند و همه ظرفیت ها در خدمت توسعه کشور قرار گیرد که هم همه مدیران، سرمایه ملی هستند و هم کشور به توان همه فرزندان خود نیاز دارد و رفع این نیاز هم تکلیف همه ماست. همه مایی که ایران را وطن خود می دانیم. پس همه باید به کار برخیزیم و دکتر حسن روحانی را یاری کنیم، که این هم رهنمود رهبر انقلاب است و هم مطالبه مردم، و هر کس دستی جز برای همراهی دراز کند، به هر نام و هر نشان قبل از آن که پنجه در رخ اعتدال و نمادش کشد، در برابر رهبری ایستاده است و در مقابل خواست مردم. امید که چنین نشود و همگان به اعتدال برخیزند برای اعتلای این ملک. ...

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1392/04/13 شماره انتشار 18444 /صفحه۱۶/سیاسی/بدون موضوع

/ 0 نظر / 97 بازدید