چند دولت؟

سلام ! دیروز یک طلبه من را به حرف گرفته بود که : مگر در کشور چند دولت وجود دارد ؟ چرا چنین می کنند بزرگان ؟ او می گفت وقتی نماینده مجلس نمی تواند حق خود را برای برگذاری یک مراسم ساده سخنرانی در جمع دانشجویان بگیرد و مجبور به ترک صحنه می شود من وما چگونه انتظار داریم حق مارا بگیرد؟ راستی وقتی کسانی به خود اجازه می دهند وکلای منتخب مردم را با گاو مقایسه کنند واز دست مجلس کاری برای احقاق حقش بر نمی آید چه انتظاری می توانیم داشته باشیم ما؟ بگذریم یک نکته جالب : یکی از هواداران گروههای فشار به زور می خواست زیباکلام را به اصلاح طلبان بچسباند و هرچه گفتم او همراه و هم اندیش هاشمی رفسنجانی است نپذیرفت ! گفتم : برای شناخت یک نفر حداقل هایی شناخته شده وجود دارد که با آن می شود فرد را شناخت مثل مباحثه یا مصاحبه یا خواندن کتابهایش و.... تواز کدام راه اورا شناخته ای؟ مثلا کدامیک از کتابهیش را خوانده ای ؟ اسم ببر ! گفت : من کتابهایش را -همه را- حتی آنهایی که ننوشته؟؟! راهم خوانده ام ! گفتم باین منطق شما راست می گویید! راستی این بند خداهم طلبه بود اما بیشتر در بازار کاسبی می کند!

/ 0 نظر / 97 بازدید