جناح راست برد؟ !

سلام! انتخابات شوراها هم به میمنت و مبارکی به پایان رسید و جناح محبوب و مردمی راست به پیروزی قاطع دست یافت! آنهم در زمانی که میلیون میلیون رای مردم ساکت و خاموش در سینه ها ماندند! این هم شاید درسی اموختنی باشد برای مردم و هم اصلاح طلبان که به بازخوانی عملکرد خود بپردازند ونقطه های سیاه عملکرد خود را بزدایند و با چهره ای اصلاح شده وارد اوردگاه مجلس هفتم شوند .مردم هم بدانند به اندازه رای نداده به جناح راست رای داده اند . بالاخره آنها اقلیت خودی را دارند و برتر از اکثریت می شمارند.اما اکثریت ؟ سکوت چه معنا می تواند داشته باشد؟ من زنگ خطر را می شنوم مسئولان کشور اما نمی دانم ! راستی کسی صدای سکوت پر معنای مردم راشنید؟ رای ندادن مردم معنا دارد به همان اندازه ای که رای دادنشان ! معنا ها را دریابید قبل از انکه فرصت از دست برود . این انتخابات به یقین اری به راست نبود . نه به راست و چپ بود .اما ایا دوباره هم کسی می تواند از مردم رای اری بگیرد ؟

/ 0 نظر / 104 بازدید