هواي پاك اراكم آرزوست!

گاهي سهم يك شهروند از زندگي در شهري صنعتي مثل اراك، فقط هواي آلوده است.
استنشاق هواي آلوده و مسئولاني كه فقط آمار مي دهند و كمتر براي تعطيلي دستگاه هاي آلوده كننده هوا، اقدامي مي شود. براي انتقال آن به خارج از شهر هم كاري كه بايد انجام نمي شود. يعني تا حالا انجام نشده است، چنان كه بسياري از وعده ها درباره انتقال مشاغل مزاحم به خارج از محدوده و ساماندهي موضوع در بسياري از شهرها فقط روي كاغذ مانده است يعني از زبان فلان مسئول تا صفحه رسانه ها و ديگر هيچ كه اگر غير از اين بود حالا نبايد در مشهد بيش از ٢٥ هزار شغل مزاحم در دل شهر باشد و اين هم قصه اراك و مشهد تنها نيست بلكه در شهرهاي ديگر هم ماجرا همين است و اين هم نشانگر فقدان عزم اساسي براي ساماندهي و بهسازي امور است، اما در اراك، دولت به ياري مردم شتافته و با تصويب طرح جامع كاهش آلودگي هواي اراك به گفته مدير كل حفاظت محيط زيست استان مركزي، مقرر شد ٢٠ درصد از فضاهاي روباز واحدهاي صنعتي به صورت مشجر تبديل و هرگونه توسعه و يا احداث واحدهاي صنعتي جديد نيز تا محدوده ٣٠ كيلومتري اراك ممنوع شود. اين هم طرح خوبي است اما آيا صرف مشجر كردن ٢٠ درصد از فضاهاي روباز، مشكل حل مي شود آيا اراك به چيز ديگري نياز ندارد راستي وضعيت فضاي سبز شهر چگونه است دكتر محمد باقر صدوق در گفتگو با ايسنا با رد آ مارهاي ارائه شده از سوي شهرداري اراك در مورد ميزان فضاي سبز موجود در اراك، گفت: شهرداري اعلام مي كند هم اينك ٩٠٠ هكتار فضاي سبز در شهر اراك وجود دارد كه اين آمار درست نيست چرا كه فضاي چمن كاري شده جزو فضاي سبز محسوب نمي شود.
صدوق توضيح داد: شهر اراك با ٥٠٠ هزار نفر جمعيت به دست كم يك هزار هكتار فضاي سبز نياز دارد كه براي ايجاد اين ميزان فضاي سبز در طرح جامع كاهش آلودگي هواي اراك، برنامه ريزي انجام شده است.
اين از اراك، اما آيا مي شود براي ديگر شهرهاي آلوده هم اميد روزهاي سبز را داشت آيا مي شود به روزهايي فكر كرد كه با انتقال مشاغل مزاحم به جايگاه هاي ساماندهي شده شاهد كاهش آلاينده هاي صوتي كه از عوامل اثرگذار در كاهش بهداشت رواني است بود آيا مي شود ... به هرحال بايد بشود، يعني بايد با كاهش آلودگي هاي هوا و هم با فرو كاستن از آلاينده هاي صوتي، هوا و فضاي سالم در اختيار مردم قرار بگيرد چه حق شناخته شده و مسلم مردم است كه از هواي پاك و فضاي پاك استفاده كنند و براي احقاق اين حق هم بايد مسئولان تدبير و اقدام و هم خود مردم همراهي كنند، چه مثلا ٢٥ هزار شغل مزاحم در مشهد، جز در اختيار خود مردم نيست، يعني اگر قرار باشد، بهداشت صوتي ايجاد شود خود اين ٢٠ هزار نفر بايد قدم اول را بردارند تا اوضاع به سامان شود و خود آن افراد در كنار خانواده و همشهريان از فضاي بهداشتي بهره ببرند والا اگر مردم نخواهند و همراهي نكنند نمي توان به هوا و فضاي پاك دل بست.(ص-۶)

/ 0 نظر / 98 بازدید