اين قامت هاي سبز

تماشايي است قامت هاي سبزي كه بهار امنيت را هديه مي كنند حتي در پاييز زمان، كه بيگانه « خزانش» مي خواهد. بزرگ اند مرداني كه رهبر فرزانه انقلاب براي توسعه امنيت به آنان اميد بسته است. و سر فرازند، دلاوراني كه با حراست از سر حدات كشور، به سربلندي ايران مي انديشند و اين انديشه را امضايي خونين مي گذارند...
و عزيزند آناني كه در بحث مبارزه با اشرار و مواد مخدر، جبهه اي به گستره كرمان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و خراسان رضوي، در برابر مرگ آفرينان گشوده اند و اين روزها، از اين جبهه خبرهاي خوبي مي شنويم از اوج گرفتن اقتدار ياران ايران و شكار شب پره هايي كه شرارت را پيشه خود كرده اند.
رزمندگان قرارگاه عملياتي رسول اكرم كه ياد قرارگاه محمد رسول  الله زمان جنگ را زنده مي كند و بر و بچه هاي گردان شهيد خالدي هنگ چهارم تكاور ابوذر كرمان و رزمندگان هنگ سوم تكاور بيرجند و نيروهاي فرماندهي انتظامي خراسان رضوي و سيستان و بلوچستان و همه آناني كه براي توسعه سلامت و امنيت در جامعه تلاش مي كنند، دو نعمتي كه كمتر قدر دانسته مي شود و تنها زماني مي توانيم به قدرش پي ببريم كه آن را از دست بدهيم درست مثل هوا براي تنفس و راستي هيچ فكر كرده ايد اگر روزي هوا نباشد، زندگي به چند دقيقه هم نمي رسد؟
هيچ فكر كرده ايد اگر امنيت نباشد و سلامت، چه به روز ما مي آيد: يكي مي گفت امنيت از نان شب واجب تر است و من گفتم اگر امنيت نباشد، نان شب ما را حتي اگر لقمه كرده و در دهان برده باشيم از ما مي گيرند و چه زيباست فرموده معصوم عليه السلام كه « نعمتان مجهولتان، الصحقه والامان» آري، اين دو نعمت از فرط وضوح، ناپيداست و از بسياري روشني، به چشم نمي آيد درست مثل هوا، اما كاش تلاشگران عرصه امنيت و سلامت به چشم آيند و قدر ببينند و مطابق شأن شان و به اندازه انتظاري كه از آن ها داريم امكانات داشته باشند. راستي وقتي اشرار به جديدترين تجهيزات مجهز مي شوند، بايد مرزداران ما هم به قوي ترين ها، تجهيز شوند و به ديگر عبارت نبايد قصه فقر تسليحاتي ما در برابر عراقيان صدامي كه به تجهيزات و تسليحات شرق و غرب مجهز بودند، در اين جبهه هم تكرار شود بلكه شايسته است امنيت بانان از بهترين امكانات و به روزترين تسليحات استفاده كنند تا امروز كه كار اصلاح، به سلاح افتاده است، سلاح مان اصلاح شده باشد...
به هر روي، توليد امنيت سخت است و نگه داشت آن سخت تر! و اين كار سخت هم مردان و زنان بزرگ و هوشيار مي خواهد، پس بزرگ باد، سربازان ايران و ياوران رهبر انقلاب، بزرگ باد مرزداران...(ص-۶)

/ 0 نظر / 4 بازدید