دقیقا از چه کسی انتقام می گیریم؟!

 قصور ها و حتی تقصیر های مسئولان را در به وجود آمدن شرایط امروز به همان روشنی قبول دارم که دستِ نحسِ دشمن را در میان می بینم اما با هزار تاسف، دستِ خودمان را هم بر یقه خودمان و پای مان را روی گلوی خودمان هم بدجوری احساس می کنم. شما که غریبه نیستید. چند روز است که با خواندنِ این پُست، خار را در دیده و زخمی بزرگ را در دل، احساس می کنم. اول بار هم این نوشته را روزی دیدم که پراید به سمت 45 میلیون تومان شیب پیدا کرده بود نه امروز که از مرز 50 هم رد شده است؛ «پراید ۴۵ میلیونی میخری به این امید که ۵۰ میلیون بفروشی؛ گوشت یخی ۳۰ هزار تومانی میخری که دو برابر بفروشی؛ دلار میخری که با چنددرصد سود بفروشی؛ از دولت میخری تا به مردم بالاتر بفروشی، دقیقا درحال انتقام از چه کسی هستی هموطن؟» راستی، دقیقا ما از چه کسی انتقام می گیریم؟ با این سود، می‌خواهیم بهره چه زندگی را بدهیم؟ واقعیت این است که برخی از ما (با هزار نفرت از دشمن) در کنارش ایستاده ایم و دقیقا همان کاری را انجام می دهیم که او می خواهد. نقشی در دفترمان می زنیم که او مهندسی کرده است. شوربختانه شده ایم مثل همان عقابی که ناصرخسرو تصویر می کند که:

....چون نیک نگه کرد و پر خویش بر او دید

گفتا: "ز که نالیم که از ماست که بر ماست"...

باور کنید باید درکنار مطالبه از مسئولان و هوشیاری در برابر دشمن، سبکِ زندگی و نگاهِ خود به آینده را هم باید تغییر دهیم... .


خراسان / شماره : 20051 / يکشنبه ۱۲ اسفند-۱۳۹۷/ صفحه 16 / بدون موضوع

http://khorasannews.com/?nid=20051&pid=16&type=0

file:///C:/Users/asadi-g/Downloads/16%20(10).pdf

http://khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/647571

http://khorasannews.com/newspaper/page/20051/16/647571/0 


/ 0 نظر / 16 بازدید