حرف تازه دردتازه!

سلام!این هم ایمیلی دیگر از لطف دوستان که حیف است شما نخوانید:جناب آقاي بني اسد
باعرض سلام
يادداشت مندرج درروزنامه خراسان تحت عنوان"ميدانيد آخرين كالا برگ كي اعلام شد ؟"
را خواندم.
الحق كه سخن از دل ما مي گويي و سخن از دل همه كساني كه مسئوليت هاي سنگين ندارند
چون گوش شنيدن مسئولين ما مادر زادي كر ميباشد.
ولي اي كاش از آقا زاده ها و وابستگانشان هم مي نوشتي!
از رشوه خواري هاي الا ماشااله در سيستم ا داري هم سخني به ميان مي آوردي.
چرا از ربا خواري كه در گذشته چندش آور بود و امروزه مثل آب خوردن شده حرفي نزدي.
از افزايش قتلها كه هر روزه در روزنامة ها مي نويسند چرا حرفي بة ميان نياوردي
ازترك تحصيل يك سوم دانش آموزان هم به دليل نبودن بسترمناسب هم مي نوشتي
ازخانه هاي فسادي كه به وسيله تلفن همراه روزبه روز روبه افزايش است
ازفرارانديشمندان كه به قول خودتان درامريكا سه برابر آنها هستند چه ميگويي
وازازازازازازازازازازازازازازازازازازاازازاز.......................................
امضاء
دل سوخته جامعه

/ 0 نظر / 99 بازدید