پشت پرده۴

* گفته مي‌شود، يکي از افرادي که در يکي از شهرهاي خراسان در برگزاري انتخابات مسئوليت دارد، در شهر بزرگتري، در ستاد يکي از نامزدها فعاليت مي‌کند.
*خبرها، حکايت از آن دارد که ستادها همه هنر خود را براي هفته پاياني تبليغات گذاشته‌اند و يک ستاد که نسبت به بقيه، هنرمندانه‌تر کار مي‌کند وعده داده است با به راه انداختن يک موج تازه طي 5 روز، همه را غافلگير خواهد کرد.
* حضور افراد منتسب به جناح الف در ستاد کانديداي جناح ب و افرادي از اين جناح در ستادهاي نامزد ‌آن جناح جالب توجه است. در شهرهاي کوچک اين مسائل زودتر به چشم مي‌آيد.
* در بعضي ستادها که حضور مي‌يابي مي‌شنوي که افرادي مي‌گويند به جاي تلاش براي افزايش مشارکت مردم در انتخابات بايد آراي سنتي را که معمولا مي‌آيند را جهت داد و به سمت کانديداي خود هدايت کرد.
* يک خبر براي ستادهاي انتخاباتي» در محل‌هاي غير مجاز، پوستر نصب نکنيد، چون «کميته امحاء پوسترهاي تبليغاتي نصب شده در محل‌هاي غيرمجاز» در يکي از شهرهاي بزرگ خراسان رضوي تشکيل شده است.
* سازماندهي افراد براي حضور در پاي صندوق راي به شکل هرمي ادامه دارد.
* از روستاها نيز خبر مي‌رسد، برگزاري جلسات متعدد، فضاي روستا را از شهرها انتخاباتي‌تر کرده است.
افرادي از گروه‌هاي چپ و راست براي کانديدايي که مدعي است نه چپ است و نه راست ستادهاي جداگانه تشکيل داده‌اند، اين در حالي است که جناح‌هاي چپ و راست که امروزه با عنوان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا به ميدان آمده‌اند، هر کدام چند کانديدا براي لايه‌هاي متفاوت خود دارند،

/ 0 نظر / 103 بازدید