چشم و هم چشمی

سیاه و سفید(٣١)

 

در آموزه های دینی توصیه شده است که در امور مادی باید به پایین دست نگاه کرد و این را بنده خدایی می گفت و یادآور می شد باید آدم رفت و آمدهایش را مدیریت کند تا با کسانی نشست و برخاست نداشته باشد که داشته های آدم را حقیر به نظر آورد و قصه چشم و هم چشمی را به اوج برساند، آن وقت دیگر نمی شود خیلی چیزهای دیگر و توقعات زن و فرزند... را مدیریت کرد. ماجرا می شود مثل آبی که از سرچشمه می شود با یک «بیل» خاک آن را کنترل کرد اما وقتی جاری شد و سیل شد دیگر به «فیل» هم نمی شود بست. او می گفت: با این که رفت و آمد خوب است و مخصوصا وقتی به صله ارحام تبدیل می شود مورد تاکید اسلام هم است، وقتی این آمد و شد بین افراد و خویش و دوست اما در دو طبقه متفاوت اقتصادی اتفاق می افتد و چشم ها را به گونه ای دیگر و زبان را همراه آن گونه دیدن باز می کند شاید بهتر باشد مدیریت شده تر آمد و شد داشت و... گفتم خب این هم مورد تاکید آموزه های دینی ماست تا جلوی چشم و هم چشمی و فزون خواهی و مقایسه های آزاردهنده و حرمت شکن را بگیرد. پس نباید به هر جایی رفت. گفت من هم به این معتقدم اما وقتی با این مقوله جور دیگری درگیریم نمی دانم چه باید کرد این را گفت و به توضیح اضافه کرد وقتی تلویزیون همان امکانات را در خانه افراد می چیند و به خانه ما می آید و جلوی چشم قرار می دهد چه می توان کرد؟ نمی شود که جلوی چشم بچه را گرفت. این را که گفت یاد خبرهایی از این دست افتادم که پیشترها خوانده بودم از این قبیل که چون جهیزیه از فلان مارک تهیه نشده است میان عروس و داماد به هم خورده است. چون پدر عروس نتوانسته است یخچال فریزر ساید بای ساید مارک بهمان بخرد، خانواده داماد چه حرف ها که نگفته اند و یا... خانم یک برادر که کارمند بود در رقابت با جاری اش که زن پزشک بود، شویش را به کشیدن چک بلامحل واداشت و... شوهرش به زندان رفت و... بچه ها از شغل پدر راضی نیستند چون نمی تواند کالاهایی را که در تلویزیون تبلیغ می شود برایشان بخرد و... خب حالا به حرف آن شهروند محترم می رسیم که می گفت من رفت و آمد را به خانه دیگران مدیریت می کنم اما با این میهمان که آمده است به خانه و بیرون هم نمی رود چه کار کنم. با تلویزیون که در فیلم ها و تبلیغاتش امکاناتی نشان می دهد که تهیه آن ها از عهده من کارمند خارج است او می گفت سال ها پیش در یک مصاحبه استخدامی پیش بینی کردم، روند تبلیغات تصویری و ترویج خوی زیاده خواهی به جای نشان دادن رونق اقتصادی، به معضلات اجتماعی خواهد رسید. آن روز خندیدند مصاحبه کنندگان اما امروز اگر از آن ها هم بپرسی به ناهنجاری های پیامد مقوله تبلیغات پر هیاهو اشاره خواهند کرد. او می گفت سال اصلاح الگوی مصرف است اما انگار متولیان فرهنگ سازی قصد اصلاح الگوی ارائه شده خود را ندارند... راستی چرا؟
صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17372 ، تاریخ انتشار 880702
/ 0 نظر / 105 بازدید