بهمن اوج عزت ،شکوه وحدت

 

من و تو، ما می شویم، همه یک ملت، یک روح، یک جان که به تعداد ایرانیان تکرار می شویم. از این تکرار عزت زاید و عطر وحدت تراود. در دیار عزت و وحدت، سرفرازی سهم همه سرهایی است که تنها در برابر عظمت خداوند بر خاک می افتند و به نام خدا تمام قد می ایستند. فردا، من، تو، او همه برادر می شویم، دست در دست هم به مهر و به فردای سربلندی وطن می اندیشیم و شانه به شانه هم می دهیم و بنیان مرصوص اقتدار ایران را رقم می زنیم. فردا، من هم آواز تو می شوم، تو هم هم آوای من شو برای فریاد هزار باره «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». بیا تا بگوییم، «جمهوری اسلامی» یک مفهوم واحد است که بر سر شانه های توانمند استقلال و آزادی قرار دارد. فردا، هیچ کس غریبه نیست، تنها نیست، در حاشیه نیست، همه با هم برادریم، همه یاور هم هستیم، همه در متن هستیم. ما همه یک ملتیم، دنیا را بگو چشم شود بر حماسه حضور ما که مهربان تر از همیشه چشم در چشم هم می خندیم، دست در دست هم سرود می خوانیم برای عزت ایران.خراسان - مورخ چهارشنبه 1388/11/21 شماره انتشار 17486/صفحه اول
/ 0 نظر / 119 بازدید