... و خدا معلم است

* ... و در آغاز، خدا معلم شد

به گاه «و علم الآدم الاسماء کلها»

و کلمه را آموخت

اسماء را آموخت

تا آدم خدا را بیاموزد

* ... و خدا معلم شد

به گاه «و انزلنا معهم الکتاب»

تا بخواند انسان

تا بداند انسان

تا بفهمد انسان

تا حساب زندگی او با کتاب باشد

* و خدا معلم شد

تا تعلیم پذیریم

زندگی را

زندگی را

زندگی را

و بندگی را...

* و خدا معلم شد

و انسان را

مقام معلمی بخشید

تا «ن و القلم و ما یسطرون»

هزار بار متجلی شود

و در هر تجلی

هزار انسان را به خدا برساند

* و خدا معلم شد

و انسان را مقام معلمی بخشید

تا معلم شود

و فرزندان خویش را

به معرفت تعلیم کند

و به محبت بزرگی بخشد

و او را

چونان امانت خدا عزیز شمارد

آموزش دهد، بپرورد

و به خدا بازگرداند

* و خدا معلم شد

و انسان را مقام معلمی بخشید

و فرزندان آدم را

- به رسم امانت-

به او سپرد

تا بر سپهر تربیت، او را

به مقام انسانیت برکشد

* و خدا معلم شد

تا معلم

بزرگ ترین واژه زمان

بماند در همه زمین

و ... همین!

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1389/02/11 شماره انتشار 17538/صفحه۷
/ 0 نظر / 4 بازدید