سرما؛ فرصتي براي همبستگي ملي

آدم هاي موفق كساني هستند كه از تهديد فرصت مي سازند و فصل ها را به وصل ها پيوند مي زنند و چنان مي كنند كه «يسر» چنان پرشكوه بيايد كه تلخي و مشقت همه «عسرها» يك جا از بين برود، درست مثل آمدن بهار، كه زمستان را از ياد مي برد. من معتقدم امروز بايد كمبود گاز و انرژي كه مي خواهد با سرما در قامت يك تهديد براي جامعه رخ نمايد را به فرصتي براي همدلي تبديل كنيم، چنان كه پيش از اين، در حادثه تلخ و جان گداز زلزله بم، اين كار را كرديم و با همدلي زخم طبيعت را مرهم گذاشتيم، اكنون هم مي توانيم با همدلي، مهرباني و مديريت مصرف انرژي، كاري كنيم كه خانه هاي سردهم گرم شود. مي توانيم با خاموش كردن يك لامپ، امكان روشنايي را به يك خانواده هموطن هديه كنيم و با خاموش كردن يك بخاري در خانه، خانه اي را و خانواده اي را در زمستان سرد گرمايي مهربانانه ببخشيم و اين درست مصرف كردن وقتي به صرفه جويي برسد شكل ايثار به خود مي گيرد كه همبستگي ملي و همراهي مومنانه را شكل مي دهد كه باعث اقتدار ملي هم مي شود. چيزي كه سخت به آن محتاجيم در هنگامه اي كه دشمنان ايران را، فارغ از گرايش هاي سياسي و اجتماعي و قومي و زباني، شكست خورده مي خواهند. حال آن كه اقتدار ايران، اقتدار همه ايرانيان است با هر گرايش و مذهب و دين و قوميت و زبان. آن ها شكست خورده و بر زمين افتاده مان مي خواهند و شايد به سرما هم به عنوان كمك كار خويش بنگرند، اما ما مي توانيم از دل اين سرما، گرمايي توليد كنيم كه هيچ زمستاني نتواند، آن را تحت تاثير قرار دهد، گرمايي كه در هزار درجه زيرصفر هم دچار افت فشار نمي شود. پس بياييم و به حادثه طبيعي سرما و بحث افت فشار گاز و اوضاع ديگر حامل هاي انرژي را، به شكل ديگر بنگريم و با برنامه ريزي و تاليف قلوب و نزديكي دل ها، از آن يك فرصت بسازيم. فرصتي براي همبستگي ملي و اقتدار پرشكوه ملي و پرشكوه باد اقتدار ملي ايران و سرفراز باد ايراني در هميشه تاريخ.(ص-۴--۲۷/۱۰/۸۶)

/ 0 نظر / 116 بازدید