خورشید به سلام شما می آید یا حسین !

 

چشمه چشمه نور می جوشد

و خورشید، خورشید

به سلام زمین می آید

وقتی زمان به عید می رسد

و شما

آقای هر چه عشق است

زمین و زمان را

به ولادت

روشنی می بخشید

ای امام همه روزهای زندگی

ای حجت لحظه های ناب بندگی

ای سروروسالارآزادگی

یا حسین!

نور بارید

نور بارید

و زمین

چنان روشن شد

که فرشتگان به تماشا آمدند

و فطرس

به شفاعت خواهی

قنداقه شما

بال های شکسته را شفا می‌دهد

ودل‌های شکسته را نیزهم

و نگاه شما

زمین را

به چنان رفعتی می‌رساند

که آسمان

از تماشای آن

به رشک

چشم می‌گشاید

و ما همه آدمیان

دگر باره تجلی خدا را

به تماشا ایستادیم

و تسبیح و تهلیل

ذکر زبانمان است

در ولادت شما

که سرالاسرار غیرتید

وسرمشق عزت

ای حجت بالغه الهی

یا حسین!

خراسان - مورخ سه‌شنبه 1390/04/14 شماره انتشار 17875 /صفحه اول
/ 0 نظر / 4 بازدید