دور بنداز زباله ها را لطفا!

زندگی عرصه خوبی هاست و جلوه گری زیبایی ها . از سوی دیگر باید به حرمت نیکی ها و زیبایی ها، زشتی ها و پلشتی ها را باید از جامعه، پاک کنیم نه اینکه منتقد فضای پلشت را بر سفره سکوت بنشانیم. همین چندی پیش بود که یک کارگردان که او را به سیاه نمایی متهم می کنند می گفت: شما زباله ها را بردار، نگذار دوربین من، آن ها را ببیند نه اینکه انباشت زباله باشد اما به من بگو، نبین! راست می گفت و حرفش حساب بود. باید نازیبایی ها را از جامعه و حوزه زندگی فردی و شخصیتی برداشت نه اینکه دست جلوی چشم مردم گذاشت تا نبینند و بگوییم نشنوند. نه نمی شود. باید جامعه را چنان پاک و زیبا بسازیم که دوربین هرچه گشت، جز شکوه و زیبایی نبیند. وقتی جز این نبود همه دنیا هم که بیایند نمی توانند در لباس سفید ما ، لکه سیاهی پیدا کنند پس باید خود را بسازیم نه اینکه بخواهیم ناسازواری ما را هارمونی تلقی کنند چشم های بینا و حساس. باید زندگی خود را درست کنیم، از خود هم باید شروع کنیم و از خانه خود نیز هم . مثلا در قدم اول رابطه خود را با شریک زندگی مان اصلاح کنیم ؛
1- بهترین دوست همسرمان باشیم. چه او تنها کسی است که همه زندگی اش به ما گره خورده است. از ما ارث می برد و ما نیز از او ارث می بریم. میراث داری را هم ادبی است که باید قوت ادب زندگی را ده چندان کند، علاوه اینکه دوستی هم باز رسم و رسومی دارد که ضریب ده چندان می دهد به ماجرا پس حواس مان اگر از همه دنیا پرت شد، حتما به خانه جمع باشد که اگر در خانه ، حواس مان باشد و خانه امن و آباد باشد می توانیم جهان را هم امن و آباد کنیم حتی اگر از همه جا بلا برخیزد.
2- سعی کنیم مفیدترین و با احساس ترین آدم روی زمین باشیم. این تکلیف نوشته و مستظهر به آیات و روایات نیز هست که اگر من به عمل در آورم و تو نیز به عمل برخیزی، یک دفعه جامعه پر خواهد شد از آدم هایی که سعی می کنند برای هم مفید باشند و باری از دوش هم بردارند. در جامعه ای چنین زندگی امن و آرام و البته مومنانه خواهد بود. با این رویکرد، همه کارها به سامان خواهد شد چه در این ساحت، همه خود را مسئول می دانند و جایگاه خود را هم کانون انجام مسئولیت ها می دانند و برای اصلاح امور می کوشند.
3- از کسی کینه به دل نگیریم. تنها دل های بی کینه می توانند طعم دل نشین زیبایی را بچشند .آن هایی می توانند بزرگ و دوست داشتنی باشند که عطر گذشت و مهربانی بدهند والا آنانی که دل از کینه انباشته دارند، بسان کسانی هستند که هرجا می روند، کیسه زباله همراه شان است، هم خود اذیت می شوند و هم دیگران را می آزارند و آدم هایی چنین را کسی دوست ندارد. کسانی که حاضر نیستند زباله ها را دور بیندازند و ببخشند چطور از خدای غفار و رحیم طلب بخشش می کنند؟....

 ب / شماره 3494 / چهار شنبه  1 آذر 1396/ صفحه اول و 3/

/ 0 نظر / 102 بازدید