روستایی و عشایر، سربازان ایران فردا

خدا ، آب و زمین را آفرید و آبادانی آن را از شما خواست... این قریب به مضمون لگوی برنامه دهکده بود که به سالیان گذشته از رادیو پخش می شد. من این را یک ماموریت ویژه می دانم برای مردان و زنانی که با آب و خاک ، سر و کار دارند و از دل خاک، قصه زندگی را روایت می کنند. روستائیان و عشایر که تولید را، سازندگی را، پرورش را معنا می کنند. این یک ماموریت ویژه است برای آنانی که خدا چنان بزرگ شان می دارد که جلوه ای از شئون خویش در آنان متجلی می کند. خدا خالق است و روستایی به کشت و کار، خلق را در زمین نمایان می کند. درخت می کارد و به پایش جوی آبی می کشاند و به بار می نشاند درخت ها را و میوه هایی که در کام می نشیند و شیرین می کند جان را . بذری در زمین می افشاند و گیاهی می رویاند و سفره ای رنگین می کند. گوسفندی می پرورد و غذای پاک مردمان را فراهم می کند تا در کلام مولا امام رضا( ع), در شمار بهترین کار ها قرار گیرد که برای خود دارای فلسفه خاصی نیز هست چنانکه حضرت- علیه السلام - فرمود: بهترین کارها، شغل کشاورزی است، چون که در نتیجه کشت و تلاش، همه انسان های خوب و بد از آن استفاده می کنند. امّا استفاده خوبان سبب آمرزش گناهان میباشد، ولی استفاده افراد فاسد و فاسق موجب لعن ایشان خواهد شد، همچنین تمام پرنده ها و چرندگان از تلاش و نتیجه کشت بهره مند خواهند شد.... و به راستی چه کاری را می شود یافت که بهره ای چنین گسترده داشته باشد؟ چه کسبی را می توان نام برد که همه مردمان را بر سفره ای بنشاند که هیچدموجودی نمی تواند خود را از آن بی نیاز بداند؟ باری کشاورز و دامدار و روستایی و عشایر را باید به حرمت این ماموریت ویژه، ستود. قدر دانست و بر صدر نشاند که اقتضای کار تپلید و تلاش برای آبادانی این است. آنکه روستایی را عشایر را، به دیده ای جز تکریم بنگرد، خود را خرد می کند و الا آنکه از سوی خدا ماموریت ویژه دارد و در کلام حجت خدا، حضرت رضا، جایگاهی چنین می یابد، بزرگ است و زمین به آبادانی خود گواه این حقیقت است که سربازان اقتصادی و تولید کنندگان مملکت اسلامی را باید عزیز داشت. از سوی دیگر، روستایی و عشایر، علاوه بر نقش آفرینی در عرصه جهاد اقتصادی، در حوزه امنیت ملی هم جایگاه خاص دارند تا جایی که گفته می شود هرجا که روستایی تخلیه شود، باید به جای آن یک پاسگاه ساخت. این سخن نغز را چنین می شود کامل کرد که هر جا عشایر کوچ کنند باید آنجا خاکریز زد چه تا عشایر هست، تا روستا هست، امنیت هم هست و متجاوزان را جرات عبور نیست چون می دانندو تجربه هم ثابت کرده است که روستائیان و عشایر ، اپلین مدافعان وطن در برابر تجاوز بیگانه اند. دفاع مقدس ما در جبهه های مختلف این واقعیت را به تجربه ای ملی بدل کرده است و این سویه نگاه می طلبد که روستا و عشایر، ویژه تر دیده شود و در تدبیر ها و برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد...

 ب / شماره 3457/ شنبه 15مهر 1396/ صفحه اول و 3

/ 0 نظر / 88 بازدید