بی بی رقیه (س) هنوز می جنگد

غریبی و یتیمی و اسارت و... هر کدام برای از پا انداختن یک مرد بزرگ کافی است، چه رسد به یک دختر بچه 3 ساله! آن هم غربتی که تو را به دیار دشمنان کشد و یتیمیی که جلوی چشمانت با تیغ بر گلوی پدرت رقم خورد بعد اینکه برادرانت را به تیر و تیغ کشته باشند. 

 اسیریی که تو را غل و زنجیر بر گردن نهند و در مجلس شادی قاتلان پدرت ببرند. راستی عجب عظمتی دارد این "بی بی رقیه" این بانوی بزرگ تاریخ که نشان داد، سن شناسنامه ای را فقط روی کاغذ می نویسند، اما سن حقیقی آدم ها را به معرفت شان باید سنجید که گاه یک کودک سه ساله باید بار یک تاریخ را به دوش کشد چنانکه بی بی رقیه چنین فرمود و معلم عصر ها و نسل ها شد. او سرداری بود که بی شمشیر می جنگید و اعصار و قرون را فتح می کرد. او شمشیر در دست نداشت اما صدایی در گلو داشت که به گاه گریه «این بین المللی ترین زبان» به افشای ماهیت باطل یزیدی می پرداخت و هنوز هم دارد نقاب شکنی می کند از باطل. 

 مگر نه اینکه ما خود در دفاع مقدس 8 ساله، نمونه هایی داشتیم که چون "بی بی" با گریه ، حقانیت ایران را بیان می کردند و تشت رسوایی باطل عراق را از بلندای وجدان بشری به پایین می انداختند؟ این درست که 3 ساله های ما به اسارت نرفتند و شهر به شهر گردانده نشدند اما کم نبودند دخترکانی که پیکر هزار زخم پدر را به آغوش کشیدند.

کم نبودند بچه هایی که هرگز طعم "بابا" را نچشیدند و روزی که در مدرسه، درس به نوشتن "بابا" رسید، تب کردند و در بستر افتادند. "بی بی" اگر هرجا غریب باشد، در ایران ما نیست که ما او را در کسوت معلم و الگو یافته ایم و دختران شهدا را به شکوه نام او ، عظمت بخشیده ایم. رقیه هنوز هم دارد تکرار می شود در قامت دخترکان خردسال حوالی حرم خویش که یا خود طعمه مرگ آفرینان تروریست شدند و یا پدر و مادر خود را غرق خون دیدند و اسارت را هم با همه وجود حس کردند در دیگر شهر های این دیار بلا زده. اما درس گریه بی بی امروز هم دانش آموزان فاتح دارد. 

 داعشیسم را نه بمب ها که اشک مظلومان دارد به پایان می رساند و سهم کودکان شهدا در این سیلی که راه افتاده است، فراوان است. اصلا صاعقه این باران به سیل منتهی شده را گریه نسل رقیه رقم زده است و چون نام زرگ او در میان است ، مطمئن باشید سیل آه و اشک، ظالمان آدم کش را با خود خواهد برد و آن روز دیر نیست و دور هم که نزدیک است که باز صبح پیروزی نسل رقیه در شام بلا ، طلوع کند و... الیس الصبح بقریب؟

 حیات / تاریخ انتشار: شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶  | شناسه مطلب: 136168

http://hayat.ir/fa/136168/

/ 0 نظر / 100 بازدید