دست هایی که قفل آسمان را باز می کند

 

فراوانند بیداران

آنانی که به معرفت بیدار شده اند

و به عشق بیدارمی مانند

تا شب را به صبح تقدیر کنند

چشم هاشان راهی آسمان است

و دست هایشان هم

بر لب دعایی دارند

که هر کلمه اش

دروازه ای به آسمان می گشاید

فراوانند شب بیداران

نه به سان سیاهی لشکر

بل به رو سفیدی لشکر خدا

که در کوی عشق

به نام آسمانی مومن نام بردارند

به فرشتگان بگوئید

به زمین نگاه کنند

اصلا گاهی به زمین نگاه باید کرد

به این جوانان که عشق می نوشند و غزل می گویند

مخصوصا در شب های قدر

که زمین اگر رفیع تر از آسمان نباشد

شانه به شانه اش خواهد شد

فراوانند شب بیداران

در هر کجای ایران

و لب هاشان معطر است

به ناز بک یا ا...

بک یا ا...

بک یا ا...

و حریم حجت خدا

حرم علی بن موسی الرضا(ع)

قله زمین است

در این زمان...

 

خراسان - مورخ یکشنبه 1391/05/22 شماره انتشار 18191 /صفحه اول
/ 0 نظر / 126 بازدید