غدیر، وحدت و بیداری اسلامی

 
 

غدیر، عید وحدت است. «عید روز» وحدت همه کسانی که پیشتر «اشهد ان لااله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله» را فراتر از زبان که به ایمان خواندند و گواهی دادند و بر ایمان خویش نیز گواه گرفتند. همه کسانی که به «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» در همیشه زمان و زمین ها باور داشتند و دارند.غدیر، عید ولایت مولا علی علیه السلام است. بزرگمردی که در طول دوران حیات مبارک خویش همواره نمونه ونماد «وحدت فعال» بودند و امروز نیز مکتب نشین کلاس ایشان نمی تواند جز به وحدت و تقریب علمی و عملی و معرفتی و بلکه عاطفی در میان همه مسلمانان اندیشه کند و گامی بردارد و سخنی بگوید چه باورمند به ولایت علی بن ابی طالب (ع) در کلاس نبوت محمدی صلوات ا... علیه قامت کشیده است و «واعتصموا بحبل ا... جمیعا و لاتفرقوا» را به عنوان آیه خداوندی از لبان محمد مصطفی (ص) شنیده است پس نمی تواند از ریسمان الهی دست بکشد تا به «کاهی» تبدیل شود که توفان تفرقه او را از کوه به هم پیوسته امت اسلام جدا کند. بازخوانی سیره عملی مولا علی (ع) نیز نشانگر اهتمام ایشان به وحدت مسلمانان است. لذا می بینیم حتی در زمان اثبات حقانیت غدیر نیز وحدت را سرلوحه امور دارند.و با این که بر «صراط مستقیم غدیر» و مکتب آن پای می فشارند ورق به ورق کتاب ۲۵ساله زندگی امام پس از رحلت نبی مکرم (ص) تا آغاز خلافت ایشان نشان می دهد که حضرت، هرگز مسیر انفعال و بی عملی را در پیش نگرفتند، بلکه همواره به عنوان کنشگری فعال در عرصه های اجتماعی نقش آفرین بودند. حضور ایشان بارها، جلوی کج روی ها، نظرهای ناصواب و ... را گرفت. این که خلیفه دوم بارها به آواز جلی گفت «لولا علی لهلک عمر» یک تعارف نبود. چنین سخنی برای «بی عملی» هم بر زبان کسی جاری نمی شود بلکه ناظر به نقش بی بدیل مولا علی (ع) در جلوگیری از خطاهایی بود که اگر به وقوع می پیوست، هزینه سنگینی به امت اسلام تحمیل می کرد.امام همواره با حضور خویش جلوی بسیاری از کج روی ها را می گرفتند و با مشورت های خود از جمله در زمان خلیفه دوم هنگام جنگ قادسیه، گره ها را می گشودند. در ماجرای محاصره خانه خلیفه سوم نیز امام علی (ع) جوانان بنی هاشم از جمله حسنین علیهم السلام را به دفاع از خلیفه و حراست از خانه او گماشتند و ... نگاهی به سیره سیاسی زندگی امام نشان می دهد، ایشان همواره بر وحدت اسلامی تاکید داشته اند تا جایی که حاضر نبودند به هیچ قیمتی وحدت امت، این گوهر گرانبها و عزت آفرین اسلامی خدشه دار شود. این نیز درسی است فرا راه و فراروی همه مسلمانان پس باید با اعتصام به حبل ا... و غیرت ورزیدن بر سیره و سنت رسول ا...(ص) و امام علی مشی وحدت را همه مسلمانان سرلوحه زندگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خود قرار دهند.چنان که این روزها شاهد رویکرد بسیاری از ملل مسلمان به این جلوه های روشن هستیم که در قالب بیداری اسلامی مصر را، تونس را، لیبی را به نور آزادی روشنی بخشیده است و عنقریب، چراغ عزت را در بسیاری از کشورهای دیگر هم روشن خواهد کرد. بازخوانی حضور آگاهانه فرهیختگان اهل سنت در بعثت بیداری اسلامی نیز نشان دهنده خویشاوندی غدیری با انقلاب اسلامی ایران است و این که امروزه انقلابیون سنی مذهب کشورهای آزاد شده بر حاکمیت قوانین اسلامی و استقرار مردم سالاری دینی تاکید دارند. این پیوند را این وحدت را ناگسستنی تر می کند تا جایی که می توان گفت این بیداری، این الگوگیری و این وحدت و اسلام خواهی جلوی طمع بیگانگان را خواهد گرفت و باید بگیرد و پنجه هایی که برای چنگ انداختن بر مقدرات کشورهای آزاد شده خیز برداشته است در هم خواهد شکست.و سرانجام ما شاهد ایجاد قطب قدرتمند جهان اسلام خواهیم بود که براساس منطق غدیر شکل خواهد گرفت و دور نیست آن روز که نتیجه این بیداری و وحدت چشم ها را روشن و جهان را نورانی کند...

 خراسان - مورخ یکشنبه 1390/08/22 شماره انتشار 17981 /صفحه اول و دوم

/ 0 نظر / 3 بازدید